Sats for:

Særskilt fradrag for sjøfolk

Sjøfolk som er til sjøs på skip i fart minimum 130 dager i inntektsåret, har krav på et eget fradrag på 30 prosent av inntekten. Fradraget har en øvre grense.

Fradraget vil innrapporteres av arbeidsgiver dersom kravet på minimum 130 dager til sjøs på skip i fart i er oppfylt for inntekståret.

Du fører fradraget i skattemeldingen. Du må kunne dokumentere antall dager dersom vi ber om det.


Sjømannsfradraget

Sats 30 prosent
Øvre grense 83 000 kroner