Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Sjømannsfradrag

Fisker- og sjømannsfradrag er et fradrag til fiskere og sjøfolk på 30 prosent av inntekten.

Sjømannsfradrag

Sjøfolk som er til sjøs på skip i fart minimum 130 dager i inntektsåret, har krav på et eget fradrag på 30 prosent av inntekten. Fradraget har en øvre grense. Se under.

Les mer om fradraget i skattemeldingen din (selvangivelsen).


Sjømannsfradraget

Sats 30 prosent
Øvre grense 80 000 kroner