Sats for:

Skattesatser på Svalbard


Lønnstrekk på Svalbard skal foretas med følgende satser:

  • Lav sats: 8 pst.
  • Høy sats: 22 pst.

Skatten beregnes med lav sats for inntekt opp til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med høy sats for overskytende inntekt.

  • Trygdeavgift av lønn mv. er 7,8 pst.
  • Trygdeavgiften av pensjoner mv. er 5,1 pst. 

Stortingets vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2024

Se også svalbardskatteloven § 5-2 om skatt fastsatt ved lønnstrekk.