Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Skattesatser på Svalbard


Lønnstrekk på Svalbard skal foretas med følgende satser:

  • Lav sats: 8 pst.
  • Høy sats: 22 pst.

Skatten beregnes med en lav sats for inntekt opp til 12 ganger folketrygdens grunnbeløp, og med en høyere sats for overskytende inntekt.

  • Trygdeavgift av lønn mv. er 8,2 pst.
  • Trygdeavgiften av pensjoner mv. er 5,1 pst. 

Stortingets vedtak om formues- og inntektsskatt til Svalbard for inntektsåret 2021. 

Se også svalbardskatteloven § 5-2 om skatt fastsatt ved lønnstrekk.