Henvendelser fra publikum om skatteoppkreveroppgaver etter 1. november

Her er informasjon om Skatteetatens brukerkontakt, samt informasjon som kommunen kan ha nytte av ved henvendelser fra publikum.

Etter overføringen 1. november vil kommunene i noen grad motta henvendelser som skal til Skatteetaten.

For skriftlige henvendelser, viser vi til rutinen for håndtering av post i overgangen fra statlig til kommunal skatteoppkreving, publisert 29. september. 

Oppmøte i skranke

Oppmøte i skranken ved skattekontorene skjer etter timebestilling.

Viktig: På grunn av koronasituasjonen er tilbudet om publikumsveiledning på skattekontorene kun tilgjengelig for enkelte tjenester der det kreves personlig oppmøte. Det vil si at man kun får veiledning på kontoret dersom man skal søke om skattekort for første gang (kun utenlandske statsborgere), melde flytting til Norge, få utført ID-kontroll, gjennomføre DNA-test eller bekrefte farskap. Les mer.

For andre henvendelser, se informasjonen som følger under.

Selvbetjening på nett

Skatteetatens nettsider oppdateres med informasjon om skatteoppkreveroppgaver, og der vil brukerne finne svar på mange spørsmål og mulighet for å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, klager mm via nett.

Eksempler på dette er bestilling av konto- eller saldoutskrift for skatt og arbeidsgiveravgift, klage på feil forskuddstrekk, søknad om betalingsutsettelse og endring av kontonummer for tilbakebetaling av skatt. Skatteetaten tar ikke i mot e-post, men ved å gå inn via nettsidene kan man sende skriftlige henvendelser om alle typer spørsmål.

Veiledning i andre kanaler

Trenger brukerne mer hjelp, må de kontakte Skatteetaten i andre kanaler. Chat, telefon 800 80 000 og Facebook er de raskeste måtene å få tak i Skatteetaten på.

På telefon 800 80 000 kommer et eget tastevalg: "Har du spørsmål om innbetaling og utbetaling av skatt?"

Endring av kommunens nettsider

Vi anbefaler at informasjon om skatteoppkreveroppgaver på kommunens nettsider endres eller fjernes fra 1.11.2020. Informasjon om overføringen og lenke til skatteetaten.no kan legges på sidene.

Dersom dere ønsker å lenke direkte til undersider på Skatteetaten.no vil det være mulig fra 2.11.2020, men da må disse lenkene følges opp senere for å unngå at de slutter å fungere ved endringer.

Vi har tidligere bedt kommunene informere generelt på sine nettsider. Teksten bør oppdateres etter overføringen.

For eksempel:

Fra 1. november 2020 har Skatteetaten overtatt ansvaret for skatteoppkreveroppgavene fra kommunen. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.
Oppgavene som er overført til Skatteetaten er blant annet behandling av restskatt, skattepenger til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.
Du finner mer informasjon på skatteetaten.no. Her kan du finne svar på mange spørsmål og mulighet for å sende inn spørsmål, søknader, bestilling av utskrifter, klager mm via nett. Trenger du mer hjelp, kan du kontakte Skatteetaten på telefon 800 80 000.
Publikumsveiledningen ved skattekontorene er nå på grunn av koronasituasjonen kun tilgjengelig for tilfeller der det er nødvendig med personlig oppmøte. Spørsmål om skatteoppkreveroppgaver henvises til skatteetaten.no eller telefon.  

Informasjon fra kommunen til brukerne

Som nevnt i rutinen for håndtering av post, anbefaler vi at e-postadresser settes opp med autosvar fra den dagen postkassen ikke betjenes lenger. Det ligger forslag til autosvar i rutinen.

Ved kommunens publikumsmottak kan det være praktisk å henge opp oppslag om overføringen. Teksten over kan gjerne benyttes med lokale tilpasninger. For brukere som møter opp på skatteoppkreverkontoret, er det særlig viktig å understreke at skattekontorene for tiden har restriksjoner på oppmøte, og at spørsmål om skatteoppkreveroppgaver besvares på telefon eller ved henvendelser via skatteetaten.no.

Informasjon internt i kommunen

Vi ber om at informasjon om overføringen også gis til skatteoppkrevers samarbeidspartnere internt i kommunen og i kommuner man samarbeider med.