Informasjon om overføringen av skatteoppkreverne til eksterne parter

Onsdag 7.oktober går det ut e-post eller brev til en del eksterne samarbeidspartnere og interessenter om skatteoppkreveroverføringen.

Denne uka sender vi en e-post eller brev til ulike interessentgrupper. Innholdet består av flere deler:

  • Generell informasjon
  • Nytt organisasjonsnummer for henvendelser via Altinn
  • Garantier
  • Stopp i konkursberamminger og rettsmøter
  • Overføring av gjeldsordninger
I vedlagte oversikt går det fram hvilke mottakere som får hvilken informasjon.

E-posten er sendt til generell e-postadresse/postadresse hos mottaker. Avsender er [email protected].

I uke 39 sendte vi ut brev til alle opplysningspliktige med utleggstrekk på skattekrav. Brevet beskrev endringene i ordningen for utleggstrekk.