Post i Altinn til slettede organisasjonsnummer

Skatteoppkrevernes organisasjonsnumre i Altinn slettes, se informasjon fra 2. november

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme post i Altinn selv om organisasjonsnummeret er slettet. Kommunen må følge med på dette, og sørge for at posten blir behandlet. Kommunene har tilgang til posten, selv om organisasjonsnummeret er slettet. Velg "Slettede enheter". Ta kontakt med Altinn om du trenger assistanse.

Det er også viktig å gi avsender beskjed om at de heretter skal sende slike henvendelser til Skatteetatens organisasjonsnummer 974 761 076 Skatteetaten.