Skjema RF-1366

Endringsmelding for formues- og inntektsskatt for personlige skattepliktige

Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen for 2017, 2018 eller 2019, skal du ikke klage. Du skal i stedet endre opplysningene selv ved å sende en endringsmelding.

Du skal bruke denne endringsmeldingen dersom du ønsker å endre skattemeldingen for inntektsårene 2017, 2018 og 2019.

Skattemeldingen for i fjor endrer du ved å logge inn i skattemeldingen, endre og levere på nytt. 

Muligheten til å gjøre endringene selv gjelder for de tre siste inntektsår. Feil i skattemeldingen for tidligere år kan bare endres ved å sende en klage til Skatteetaten, og ikke ved å bruke denne endringsmeldingen.

Hvem kan levere?

Du skal bruke denne endringsmeldingen dersom du er lønnstaker, pensjonist eller personlig næringdrivende. Aksjeselskap mv. skal levere nytt komplett oppgavesett av skattemeldingen.

Har du mottatt varsel eller vedtak fra skattekontoret?

Du kan ikke bruke denne endringsmeldingen hvis du har mottatt varsel eller vedtak fra skattekontoret om endring av den/de posten(e) i din skattemelding for 2017, 2018 eller 2019 som du nå ønsker å endre selv.

 Da skal du i stedet gjøre dette:

 • Hvis du er uenig i det mottatte varselet om endring, må du sende tilsvar til varselet til skattekontoret.
 • Hvis du er uenig i det mottatte endringsvedtaket, må du sende en klage til skattekontoret.

Frister

 • Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2019 for lønnstakere og pensjonister er 30. april 2023.
 • Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2019 for personlig næringsdrivende er 31. mai 2023.

 • Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2018 for lønnstakere og pensjonister er 30. april 2022.
 • Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2018 for personlig næringsdrivende er 31. mai 2022.

 • Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2017 for lønnstakere og pensjonister er 30. april 2021.
 • Fristen for levering av endringsmelding for inntektsåret 2017 for personlig næringsdrivende er 31. mai 2021.

Slik fyller du ut

Inne i skjema RF-1366:

 • Logg inn
 • Fyll ut din e-postadresse og ditt telefonnummer
 • Velg den aktuelle postkategorien du ønsker å endre eller tilføye fra nedtrekkslisten. Nedtrekkslisten inneholder ikke en fullstendig oversikt over alle postene i skattemeldingen og du må derfor velge den hovedkategorien som er aktuell.
 • Fyll ut beløpet du ønsker å endre (feil/manglende beløp) i "endre fra"-feltet  og beløpet du ønsker å endre til (riktig beløp) i "endre til"-feltet. Dersom du har tilføyd en ny post , fører du inn "0" i "endre fra"-feltet og det nye korrekte beløpet i "endre til"-feltet.
 • Under "Tilleggssopplysninger" må du gi en nærmere beskrivelse av den aktuelle endringen. Du må enten oppgi det aktuelle postnummeret du ønsker å endre (dette finner du i skattemeldingen din) eller gi en kort beskrivelse av hvilken type inntekt/fradrag/formuespost endringen gjelder. Eventuelle andre opplysninger om endringen kan også gis her.
 • Dersom du ønsker å endre flere poster, trykk på "Legg til ny post som skal endres" og følg kulepunktene over.

Vedleggsskjema

 • Det er knyttet pliktige vedleggsskjema til noen av postene i skattemeldingen. Hvis du endrer slike poster, må du også sørge for å sende de aktuelle vedleggsskjemaene på nytt.
 • Du finner alle vedleggsskjemaene som en del av RF-1366. De finnes øverst til venstre i skjermbildet i en egen fane. 

Du finner nærmere veiledning til alle postene i eldre skattemeldinger på skatteetaten.no/finn-post. 

Du må legge ved næringsoppgave og de aktuelle vedleggsskjemaer som er påvirket av endringen.

Du kan ikke legge ved endret Næringsrapport skatt for enkeltpersonforetak til endringsmeldingen. I stedet må du  beskrive endringen i feltet for tilleggsopplysninger, alternativt legge ved næringsoppgave og de aktuelle vedleggsskjemaer som er påvirket av endringen.  

Er du i tvil om hvilke vedleggskjemaer du må sende på nytt, kan du kontakte oss.

Dette skjer etter at du har levert

Etter at du har signert og sendt inn endringsmeldingen, vil du få en elektronisk kvittering på innsendingen.

Endringsmeldingen bli deretter registrert av skattekontoret. Dersom endringen(e) påvirker skatten din, vil du motta et nytt skatteoppgjør. Du vil ikke få tilsendt nytt skatteoppgjør dersom endringene ikke påvirker skatten din.