Skjema RF-1366

Endringsmelding for formues- og inntektsskatt for personlige skattepliktige

Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen for 2020 eller senere, skal du ikke klage. Du skal i stedet endre opplysningene selv ved å sende en endringsmelding eller rette i selve skattemeldingen.

Du skal bruke denne endringsmeldingen dersom du ønsker å endre skattemeldingen for inntektsårene 2020, 2021 eller 2022.

Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen for 2019 eller tidligere år, kan du endre ved å sende en klage til Skatteetaten. Du kan ikke bruke denne endringsmeldingen.

Hvem kan levere endringsmelding?

Lønnstaker, pensjonist eller personlig næringsdrivende kan levere endringsmelding. Aksjeselskap mv. skal levere nytt komplett oppgavesett av skattemeldingen.

Hvis du har mottatt varsel eller vedtak om endring av skattemelding

Du kan ikke bruke denne endringsmeldingen hvis du har mottatt varsel eller vedtak fra Skatteetaten om opplysninger i din skattemelding for 2020, 2021 eller 2022 som du nå ønsker å endre selv.

 Da skal du i stedet gjøre dette:

 • Du må sende tilsvar til varselet til Skatteetaten hvis du er uenig i det mottatte varselet om endring.
 • Du må sende en klage til Skatteetaten hvis du er uenig i det mottatte endringsvedtaket. 

 • For inntektsåret 2022

  • lønnstakere og pensjonister - 30. april 2026
  • personlig næringsdrivende - 31. mai 2026
 • For inntektsåret 2021

  • lønnstakere og pensjonister - 30. april 2025
  • personlig næringsdrivende - 31. mai 2025
 • For inntektsåret 2020

  • lønnstakere og pensjonister - 30. april 2024
  • personlig næringsdrivende - 31. mai 2024

Slik gjør du det

Inne i skjema RF-1366

 • Fyll ut din e-postadresse og ditt telefonnummer
 • Velg den aktuelle postkategorien du ønsker å endre eller tilføye fra nedtrekkslisten. Nedtrekkslisten inneholder ikke en fullstendig oversikt over alle postene i skattemeldingen og du må derfor velge den hovedkategorien som er aktuell.
 • Fyll ut beløpet du ønsker å endre (feil/manglende beløp) i "endre fra"-feltet og beløpet du ønsker å endre til (riktig beløp) i "endre til"-feltet. Dersom du har tilføyd en ny post, fører du inn "0" i "endre fra"-feltet og det nye korrekte beløpet i "endre til"-feltet.
 • Under "Tilleggsopplysninger" må du gi en nærmere beskrivelse av den aktuelle endringen. Du må enten oppgi det aktuelle postnummeret du ønsker å endre (dette finner du i skattemeldingen din) eller gi en kort beskrivelse av hvilken type inntekt/fradrag/formuespost endringen gjelder. Eventuelle andre opplysninger om endringen kan også gis her.
 • Dersom du ønsker å endre flere poster, trykk på "Legg til ny post som skal endres" og følg kulepunktene over.

Se en kort film om hvordan du fyller ut RF-1366 for å endre i skattemelding for tidligere år i Altinn, i gammelt format (Denne filmen åpnes i eget vindu).

Vedleggsskjema

 • Det er knyttet pliktige vedleggsskjema til noen av postene i skattemeldingen. Hvis du endrer slike poster, må du også sørge for å sende de aktuelle vedleggsskjemaene på nytt.
 • Du finner alle vedleggsskjemaene som en del av skjema RF-1366. De finnes øverst til venstre i skjermbildet i en egen fane. 

Du finner nærmere veiledning til alle postene i eldre skattemeldinger på skatteetaten.no/finn-post. 

Du må legge ved næringsoppgave og de aktuelle vedleggsskjemaer som er påvirket av endringen.

Du kan ikke legge ved endret Næringsrapport skatt for enkeltpersonforetak til endringsmeldingen. I stedet må du beskrive endringen i feltet for tilleggsopplysninger, alternativt legge ved næringsoppgave og de aktuelle vedleggsskjemaer som er påvirket av endringen.  

Er du i tvil om hvilke vedleggsskjemaer du må sende på nytt, kan du kontakte oss.

Dette skjer etter at du har levert

Etter at du har signert og sendt inn endringsmeldingen, vil du få en kvittering i innboksen din i Altinn.

Endringsmeldingen blir deretter registrert av Skatteetaten. Dersom endringen(e) påvirker skatten din, vil du motta et nytt skatteoppgjør. Du vil ikke få tilsendt nytt skatteoppgjør dersom endringene ikke påvirker skatten din.

Dersom du oppdager feil eller mangler i skattemeldingen for inntektsårene 2020, 2021 eller 2022 skal du ikke sende klage. Du skal i stedet endre opplysningene selv. Endringen gjør du ved å sende inn et nytt fullstendig oppgavesett for inntektsåret du vil endre. Det er ikke tilstrekkelig å sende inn korrigerte enkeltskjema.

Slik korrigerer du

Du sender inn et nytt fullstendig oppgavesett fra ditt fagsystem via Altinn. 

Hvis endringene skal gjøres direkte i Altinn, finner du tidligere innsendte oppgavesett i "Arkiv" i Altinn. Velg "Lag ny kopi" og korriger aktuelle skjema. Signer og send alt inn på nytt. Du behøver ikke å informere Skatteetaten om at du har endret.

Vær oppmerksom på at dersom du ønsker å endre kontonummer for tidligere år, kan du ikke bruke kontonummerfeltet i skjemaet RF-1028. Du må logge deg inn hos Skatteetaten for å endre eller registrere kontonummer.

Logg inn i Altinn for å sende inn et nytt fullstendig oppgavesett:

 

Oppdager du feil eller mangler, skal selskapet sende inn et nytt fullstendig oppgavesett for tidligere år.

Slik korrigerer du selskapsmeldingen

Du sender inn et nytt fullstendig oppgavesett fra selskapets fagsystem eller via Altinn. 

Logg inn her for sende inn et nytt fullstendig oppgavesett:

Oppdager du feil eller mangler skal du sende inn et nytt fullstendig oppgavesett for tidligere år. 

Slik korrigerer du

Du sender inn et nytt fullstendig oppgavesett fra ditt fagsystem eller via Altinn.

Logg inn her for sende inn et nytt fullstendig oppgavesett:

Innsending av ny selskapsmelding for inntektsåret 2019 og tidligere, blir behandlet som klage (anmodning om endring). Legg ved en forklaring på hvorfor selskapsmeldingen ønskes endret.