Skjema RF-1034

Fordeling av inntekt og formue mellom kommuner

Er du personlig næringsdrivende med skatteplikt til flere kommuner skal du levere RF-1034 som vedlegg til skattemeldingen. I skjemaet foreslår du fordeling av formue og inntekt mellom kommunene.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.