Skjema RF-0002

Mva-melding for alminnelig næring

Meldingen skal leveres av alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Når den er riktig utfylt, viser den hvor mye merverdiavgift du skal betale til staten, eller staten skal betale til deg. Du kan ikke sende inn mva-meldingen hvis du ikke er registrert. 

Logg inn og lever RF-0002:

Lever mva-melding

Lav sats reduseres midlertidig fra 12 prosent til 6 prosent

Endringen gjelder

  • fra og med 1. april 2020
  • til og med 30. september 2021

Lav sats gjelder blant annet persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.

Endringen er en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen.

Alle som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret får skjemaet RF-0002 i meldingsboksen i Altinn cirka 40 dager før innleveringsfristen.

Bruk tjenesten Min MVA-konto for å se hvor mye mva du skylder.

Innleveringsfrister

De fleste virksomheter skal levere mva-meldingen annenhver måned. Små virksomheter kan søke om innlevering én gang per år.

Det er ordinær innleverings- og betalingsfrist for mva-meldingene i 2021

10
MAR

Mva-melding for små virksomheter med årstermin - frist for levering og betaling

10
DES

Mva-melding – frist for levering og betaling

Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling.

Om du ikke leverer opplysninger i tide, risikerer du tvangsmulkt.

Endre

Det er viktig at mva-meldingen er riktig når du leverer. Hvis du er usikker på hvordan regelverket skal forstås, må du avklare dette på forhånd.

Hvis du oppdager feil etter at du har levert, kan du endre mva-meldingen.

Merknadsfeltet på mva-meldingen

Hvis du benytter merknadsfeltet vil mva-meldingen din bli behandlet manuelt.

Bruk dette feltet bare hvis du skal skrive noe som er av betydning for vår behandling av mva-meldingen. Hvis du er usikker på forståelsen av regelverket, skjemaet eller utfylling av det, bør du ta det opp med Skatteetaten på forhånd.

Du skal heller ikke bruke merknadsfeltet til å melde adresseforandring. Du gjør dette ved å bruke skjemaet Samordnet registermelding. Det samme gjelder hvis virksomheten er avsluttet.

Du trenger ikke å skrive i merknadsfeltetat at du ikke har hatt omsetning, innførsel, utførsel eller anskaffelser i terminen.

Innsending via økonomisystemer

Du kan også sende mva-meldingen til Altinn fra økonomisystemer som har tilrettelagt for dette.

Hjelp til utfylling i Altinn

Kort introduksjon til hvordan du fyller ut en mva-melding: