Skjema RF-0005

Mva-melding for omvendt avgiftsplikt

Mva-meldingen for omvendt avgiftsplikt skal leveres av næringsdrivende og offentlige virksomhetene som ikke er registrert i Merverdiavgiftsregisteret, og som: kjøper avgiftspliktige tjenester fra utlandet, Svalbard og Jan Mayen eller kjøper klimakvoter og gull fra en norskregistrert selger.

Meldingen skal bare leveres for de kvartaler det oppstår plikt til å beregne merverdiavgift.

Du skal ikke beregne og betale merverdiavgift før samlet kjøp for et kvartal overstiger 2 000 kroner. Merverdiavgiften skal ikke regnes med i denne summen.

Bruk tjenesten Min MVA-konto for å se hvor mye mva du skylder.

Frister

Mva-meldingen for omvendt avgiftsplikt sendes inn kvartalsvis til følgende datoer:

  • 1. kvartal – 10. mai
  • 2. kvartal – 10. august
  • 3. kvartal – 10. november
  • 4. kvartal – 10. februar

Dersom forfallet er lørdag, søndag eller helligdag, er det påfølgende arbeidsdag som er frist for innlevering og betaling.

Om du ikke leverer opplysninger i tide, risikerer du tvangsmulkt.

Endre

Det er viktig at mva-meldingen er riktig når du leverer. Hvis du er usikker på hvordan regelverket skal forstås, må du avklare dette på forhånd.

Hvis du oppdager feil etter at du har levert, kan du endre mva-meldingen.

Merknadsfeltet på mva-meldingen

Hvis du benytter merknadsfeltet vil mva-meldingen din bli behandlet manuelt.

Bruk dette feltet bare hvis du skal skrive noe som er av betydning for vår behandling av mva-meldingen. Hvis du er usikker på forståelsen av regelverket, skjemaet eller utfylling av det, bør du ta det opp med Skatteetaten på forhånd.

Du skal heller ikke bruke merknadsfeltet til å melde adresseforandring. Du gjør dette ved å bruke skjemaet Samordnet registermelding. Det samme gjelder hvis virksomheten er avsluttet.

Du trenger ikke å skrive i merknadsfeltetat at du ikke har hatt omsetning, innførsel, utførsel eller anskaffelser i terminen.

Innsending via økonomisystemer

Du kan også sende mva-meldingen til Altinn fra økonomisystemer som har tilrettelagt for dette.

Hjelp til utfylling i Altinn

Kort introduksjon til hvordan du fyller ut en mva-melding: