Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skjema RF-1035

Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt)

Oppgjør for utleggstrekk sendes til Skatteetaten.

Last ned, fyll ut og send inn RF-1035:

Utleggstrekk er en felles betegnelse for trekk arbeidsgiver er blitt pålagt å trekke i arbeidstakers lønn. Hvis skatte- eller avgiftskrav ikke betales til rett tid, kan skattekontoret pålegge arbeidsgiveren å foreta trekk i den ansattes lønnsutbetaling e.l.

Ny ordning for utleggstrekk fra 1. november 2020

Overføringen av skatteoppkreveroppgaver fra kommunene til Skatteetaten fra 01.11.2020 betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet og nye rutiner for utleggstrekk i skattekrav.