Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Skjema RF-1035

Oppgjørsliste for utleggstrekk (skatt)

Oppgjør for utleggstrekk sendes til Skatteetaten.

Last ned, fyll ut og send inn RF-1035:

Utleggstrekk er en felles betegnelse for trekk arbeidsgiver er blitt pålagt å trekke i arbeidstakers lønn. Hvis skatte- eller avgiftskrav ikke betales til rett tid, kan skattekontoret pålegge arbeidsgiveren å foreta trekk i den ansattes lønnsutbetaling e.l.

Arbeidsgivere som har utleggstrekk for skattekrav mot inntektsmottakere skal fra og med 1. termin 2021 rapportere i a-meldingen. Utleggstrekk for skattekrav mot selvstendig næringsdrivende skal rapporteres på oppgjørslister.

Dette skal ikke rapporteres i a-meldingen

Utleggstrekk gitt av skatteetaten til dekning av andre krav som f.eks. mva, særavgifter, toll mv. skal ikke rapporteres i a-meldingen. Disse skal betales med KID. Du finner en fullstendig oversikt over krav som ikke skal rapporteres i a-meldingen,i skattebetalingsforskriften § 14-5-11.

Utleggstrekk for skattekrav i utbetalinger til selvstendig næringsdrivende og andre utbetalinger/ytelser enn det som rapporteres i a-melding, skal rapporteres på oppgjørslister som sendes opplysningspliktig på papir.  

Nye rutiner for utleggstrekk fra 1. november 2020

Overføringen av skatteoppkreveroppgaver fra kommunene til Skatteetaten fra 01.11.2020 betyr at det blir én felles skatteoppkrever for hele landet og nye rutiner for utleggstrekk i skattekrav.