Skjema RF-1298

Oppstart av virksomhet – bilagsoversikt (UTGÅTT)

Skjemaet RF-1298 ble tidligere brukt for å dokumentere oppstartskostnader. Skjemaet er ikke lenger i bruk fra og med inntektsåret 2023.

Driver du med en aktivitet som du tjener penger på og er i tvil om du driver skattepliktig virksomhet, må du ta vare på alle bilag som dokumenterer inntekter og utgifter i oppstartsperioden.