Skjema Q-0150

Søke om prøvings-/ekteskapsattest for å gifte seg

Dere må fylle ut egenerklæring og søke om attest før dere gifter dere. Attesten er gyldig i 4 måneder etter at den er utstedt.

Viktig informasjon

Det kalles prøvingsattest hvis dere skal gifte dere etter norsk rett (gjelder også vigsel ved norske ambassader og sjømannskirker).

Det kalles ekteskapsattest hvis du/dere skal gifte deg etter utenlandsk rett. Hvis du kun har D-nummer, kan du ikke få ekteskapsattest

Det elektroniske søknadsskjemaet omfatter både egenerklæring og forlovererklæring.

Viktig før du søker

  • Hvis dere skal søke om prøvingsattest, må brudeparet og forlovere kunne logge seg inn med BankID eller tilsvarende.
  • Hvis du skal søke om ekteskapsattest, må du og din forlover kunne logge dere inn med BankID eller tilsvarende.
  • Før du begynner å fylle ut skjemaet, bør du ha nødvendige fødselsnummer tilgjengelige – ditt eget og i de fleste tilfeller for din kommende ektefelle og forlover.
  • Om du blir bedt om å laste opp vedlegg, må disse være i pdf-format.

Hvis du heller vil gjøre det på papir, må du fylle ut skjemaene under og sende dem samlet til:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

 

Har du vært gift tidligere

For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være godkjent av Statsforvalteren. Kravet om godkjenning gjelder ikke dersom skilsmissen ble gjennomført i et av de andre nordiske landene, og dersom begge ektefellene var bosatt og hadde statsborgerskap i et nordisk land på tidspunktet for skilsmissen.

Ved vigsel etter utenlands rett

Dersom du gifter deg etter utenlandsk rett og den du skal gifte deg med ikke har vært bosatt i Norge, må du legge ved informasjon om denne personens fulle navn, fødselsdato, fødested og statsborgerskap.

Last ned skjema for opplysninger om tilkommende ektefelle

 

Når du har søkt

Dersom søknaden om prøvingsattest er godkjent, sendes den til dere begge i Altinn. Dersom dere har reservert dere mot digital post, får dere den i posten.

Dersom søknaden om ekteskapsattest er godkjent, vil du få en bekreftelse på dette i Altinn. Samtidig vil vi sende attesten videre til Statsforvalteren eller Utlendingsdirektoratet for at de skal påføre nødvendig apostille eller legalisering. Selve attesten vil du motta i posten etter at den er påført apostille eller legalisering.

Dere må selv videresende prøvingsattesten eller ekteskapsattesten til vigsleren.

Prøvingsattesten/ekteskapsattesten utløper 4 måneder etter at den er utstedt.

Hvis du/dere ikke er brukere av Altinn, blir dokumentasjonen sendt i posten.

Se saksbehandlingstider for Folkeregisteret