Skjema RF-1233

Selskapets oppgave over deltakerens formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting

Selskap som leverer RF-1215 Selskapsmeldingen for selskap med deltakerfastsetting (KS, ANS med videre) skal levere RF-1233 som vedlegg til selskapsmeldingen.

Næringsdrivende og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Papirskjemaet kan brukes av næringsdrivende til forberedelser og som støtte ved utfylling.

Selskapet leverer ett RF-1233 for hver deltaker, medregnet deltaker som har realisert andelen i begynnelsen av året (dvs. også de som har realisert med virkning fra 1. januar i inntektsåret).

Deltakerne i slike selskap skal levere RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt i selskap med deltakerfastsetting.

Hjelp til utfylling

Skjema på papir

Tidligere års skjema og rettledning

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.