Skjema RF-1245

Selskapsmelding for NOKUS

Eier av norskkontrollert selskap hjemmehørende i lavskatteland skal levere RF-1245 med næringsoppgave og andre pliktige vedlegg.

Logg inn og fyll ut RF-1245:

Fyll ut og lever selskapsmeldingen

Næringsdrivende og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Næringsdrivende og selskaper kan bruke papirskjemaet til forberedelser og som støtte ved utfylling.

 

Mer informasjon om RF­-1245 finner du i RF-1246 Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS.

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Oppdager du feil eller mangler skal du sende inn et nytt fullstendig oppgavesett for tidligere år. Logg inn her for sende inn et nytt fullstendig oppgavesett:

Slik korrigerer du

Du sender inn et nytt fullstendig oppgavesett fra ditt fagsystem eller via Altinn.