Innloggingstjeneste og PDF-skjema for 2019 er tilgjengelig her innen midten av februar.

Skjema RF-1245

Selskapsmelding for NOKUS

Eier av norskkontrollert selskap hjemmehørende i lavskatteland skal levere RF-1245 med næringsoppgave og andre pliktige vedlegg.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Mer informasjon om RF­-1245 finner du i RF-1246 Deltakeren sitt skjema over formue og inntekt i NOKUS.

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

Tidligere års skjemaer

Oppdager du feil eller mangler må du endre på tidligere innsendt skattemelding. Logg inn her for å endre på selskapets skattemelding for 2017.