Skattemeldingskjema

Oppdatert skjema for 2022 blir tilgjengelig her senest 17. februar.

Skjema RF-1215

Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting

Foretak som driver økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres felles regning og risiko, og hvor minst en av deltakerne har et ubegrenset ansvar for virksomhetens samlede forpliktelser, skal levere selskapsmelding.

Logg inn og fyll ut RF-1215:

Fyll ut og lever selskapsmeldingen

Enkeltpersonforetak skal levere ny skattemelding for næringsdrivende

I år får enkeltpersonforetak stort sett skattemeldingen i nytt format og skal levere via regnskapssystem eller via skatteetaten.no. I ny skattemelding erstattes alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer med en næringsspesifikasjon. 

Veiledningen på denne siden gjelder derfor kun for de som ikke kan levere sin skattemelding i nytt format enda. 

Dette gjelder i år alle aksjeselskap og andre selskapsformer, som skal levere via regnskapssystem og i Altinn som før. 

Du må levere elektronisk. Papirskjemaet kan brukes til forberedelser og som støtte ved utfylling i Altinn.

Oppdager du feil eller mangler skal du sende inn et nytt fullstendig oppgavesett for tidligere år.

Slik korrigerer du

Du sender inn et nytt fullstendig oppgavesett fra ditt fagsystem eller via Altinn. 

Logg inn her for sende inn et nytt fullstendig oppgavesett: