Innloggingstjeneste og PDF-skjema for 2019 er tilgjengelig her innen midten av februar.

Skjema RF-1215

Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting

Foretak som driver økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres felles regning og risiko, og hvor minst en av deltakerne har et ubegrenset ansvar for virksomhets samlede forpliktelser, skal levere selskapsmelding.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Du som næringdrivende må levere elektronisk, men du kan bruke dette skjemaet som støtte ved utfylling.

Tidligere års skjemaer

Oppdager du feil eller mangler må du endre på tidligere innsendt skattemelding. Logg inn her for å endre på selskapets skattemelding for 2017.