Skattemeldingskjema

Oppdatert skjema for 2020 blir tilgjengelig her 17. februar.

Skjema RF-1215

Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting

Foretak som driver økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres felles regning og risiko, og hvor minst en av deltakerne har et ubegrenset ansvar for virksomhetens samlede forpliktelser, skal levere selskapsmelding.

Logg inn og fyll ut RF-1215:

Fyll ut og lever selskapsmeldingen

Næringsdrivende og aksjeselskap må logge inn og levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.

Næringsdrivende og selskaper kan bruke papirskjemaet til forberedelser og som støtte ved utfylling.

 

Hjelp til utfylling

Skjema på papir

Tidligere års skjema og rettledning

Du kan bruke de eldre utgavene som støtte dersom du trenger å endre noe i tidligere innsendte skattemeldinger.

Oppdager du feil eller mangler skal du sende inn et nytt fullstendig oppgavesett for tidligere år. Logg inn her for sende inn et nytt fullstendig oppgavesett:

Slik korrigerer du

Du sender inn et nytt fullstendig oppgavesett fra ditt fagsystem eller via Altinn.