Skjema RF-1215

Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting

Foretak som driver økonomisk virksomhet for to eller flere deltakeres felles regning og risiko, og hvor minst en av deltakerne har et ubegrenset ansvar for virksomhetens samlede forpliktelser, skal levere selskapsmelding.

Logg inn og fyll ut RF-1215:

Fyll ut og lever selskapsmeldingen

Du skal ikke bruke dette skjemaet hvis du leverer ny skattemelding

Skattemeldingen kan leveres i nytt format, og du trenger ikke lenger å bruke vedleggsskjemaer når du leverer ny skattemelding. Du skal bare levere skjemaet hvis du leverer skattemelding på gammelt format i Altinn eller sender inn skattemeldingen på papir.

Alle lønnstakere og pensjonister har fått ny skattemelding og skal ikke lenger bruke vedleggsskjemaer ved elektronisk levering. Skal du levere skattemelding på papir kan du likevel bruke utskrift av vedleggsskjemaer.

Alle enkeltpersonforetak skal bruke den nye skattemeldingen og levere elektronisk.

Du kan enten levere via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram, eller du kan logge deg inn på skatteetaten.no for å levere skattemeldingen din.

Vedleggsskjemaer skal ikke lenger leveres. I stedet legger du opplysningene inn i skattemeldingen og næringsspesifikasjonen.

Alle selskaper skal levere skattemeldingen /selskapsmeldingen elektronisk. Den nye skattemeldingen må sendes fra et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Skjemaer er erstattet med næringsspesifikasjoner og skal ikke lenger brukes. Selskaper som leverer skattemelding i gammelt format i Altinn, kan fortsatt bruke vedleggsskjemaer.

Fra og med 2024 (inntekståret 2023) skal alle selskaper bruke den nye skattemeldingen.

Du må levere elektronisk. Papirskjemaet kan brukes til forberedelser og som støtte ved utfylling i Altinn.

Oppdager du feil eller mangler, skal selskapet sende inn et nytt fullstendig oppgavesett for tidligere år.

Slik korrigerer du selskapsmeldingen

Du sender inn et nytt fullstendig oppgavesett fra selskapets fagsystem eller via Altinn. 

Logg inn her for sende inn et nytt fullstendig oppgavesett: