Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skjema RF-1310

Tredjepartsopplysninger - gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn

Forhåndsgodkjente frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn skal levere opplysninger til Skattedirektoratet om mottatte gaver som gir giveren rett til fradrag.

RF-1310 Tredjepartsopplysninger - gaver til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn

Fyll ut og send inn skjema

Det er kun godkjente organisasjoner som skal sende inn tredjepartsopplysninger over mottatte gaver. Elektronisk rapportering av opplysningene er et krav for at giveren skal få fradrag.

Påloggingsopplysninger

Påloggingen i Altinn er personlig, også når du representerer en virksomhet. Du behøver ditt fødselsnummer/brukernavn og passord for den påloggingsmetoden du ønsker å benytte.

Roller og rettigheter i Altinn

For å fylle ut, signere og sende inn skjemaet må du ha en Altinn-rolle på vegne av den virksomheten du representerer. Oversikt over roller finner du hos Altinn.

Kontakt Altinn brukerservice hvis du har problemer med roller og rettigheter eller pålogging.

Etter innsendingen

Når du sender inn skjemaet mottar du en kvittering fra Altinn i innboksen. Kvitteringen er kun en bekreftelse fra Altinn på at oppgavene er sendt.

Når opplysningene er mottatt og registrert får du i tillegg en tilbakemelding fra Skatteetaten i innboksen. Tilbakemeldingen viser status på leveransen.

Les mer om tredjepartsopplysninger