A-melding - innsending fra system (A02)

Har du eller din regnskapsfører et system som er fullt integrert med Altinn, sendes a-melding fra systemet. Har du et system som er delvis integrert med Altinn, kan du bruke denne tjenesten.

Om denne tjenesten

Bruk tjenesten for å gi opplysninger om arbeidsforhold, lønn, ytelser og forskuddstrekk til dine ansatte, i tillegg til arbeidsgiveravgift. Gjelder system som er delvis integrert med Altinn for å laste opp opplysningene.

Har du eller din regnskapsfører et system som er fullt integrert med Altinn, skal du ikke bruke denne tjenesten, men sende a-meldingen direkte fra systemet.

 

Tjenesten er for deg som har et system som er delvis integrert med Altinn.

For å bruke tjenesten trenger du en av disse tilgangene i Altinn:

  • Utfyller/Innsender
  • Regnskapsfører med signeringsrettighet
  • Regnskapsfører uten signeringsrettighet
  • Regnskapsfører lønn
  • Ansvarlig revisor
  • Revisormedarbeider
  • Kontaktperson NUF


Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden Profil. Mangler du rettigheter, må du få noen som har rollen til å delegere den til deg.

Hvis du er ukjent med rapportering i Altinn, gå til hjelpesidene.

Månedlig. Frist den 5. hver måned. Hvis den 5. er helg eller helligdag, er fristen første virkedag etter.

Husk å rapportere status på arbeidsforhold hver måned. Dette rapporterer du selv om du ikke betaler ut lønn.

Husk å sjekke tilbakemeldingen.

Hver gang du sender a-melding gjør vi en automatisk kontroll av den. Tilbakemeldingen du får sier hva du har rapportert og eventuelle feil du må rette. Den inneholder også informasjon om betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, kontonummer og KID-nummer.

Du finner tilbakemelding (A03) i «Innboks» i Altinn.

Flere systemer som er fullt integrert med Altinn viser tilbakemeldingen og eventuelle feilmeldinger (MAGNET/EDAG) direkte i systemet.

Har du plikt å levere a-melding, men ikke leverer eller leverer den med feil, kan du få tvangsmulkt.

Feil eller mangler i opplysninger du sender i a-meldingen kan få konsekvenser for dine ansatte. Det kan gi feil i skattemeldingen (selvangivelsen) eller feil i utbetalinger fra NAV. Det er derfor viktig at du sender riktige opplysninger innen fristen for måneden.

Husk å oppgi status på arbeidsforhold hver måned, selv om du ikke utbetaler lønn.