Betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift

Du rapporterer månedlig i a-meldingen og betaler forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift annenhver måned. Det blir ikke sendt ut betalingskort for betaling av forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift fra skatteoppkrever. 

Levering

Arbeidsgiver skal som hovedregel levere a-meldingen minst en gang per kalendermåned. A-meldingen blir automatisk kontrollert ved mottak, og du får etter kort tid en tilbakemelding.

Levering fra lønnssystem:

Tilbakemeldingen kommer direkte inn i lønnssystemet eller til Innboksen i Altinn. Det vil variere fra lønnssystem til lønnssystem hvordan dette er løst.

Direkte registrering i Altinn:

Tilbakemeldingen kommer i Min meldingsboks i Altinn.

Hvis du har sendt inn flere a-meldinger i løpet av en måned, vil den siste tilbakemeldingen oppsummere alle a-meldingene som er sendt i løpet av måneden.

Tilbakemeldingen inneholder beløp, KID- nummer og kontonummer for betaling av arbeidsgiveravgift og forskuddtrekk.

Vær oppmerksom på at beløpene på tilbakemeldingen er oppsummert bare for den måneden tilbakemeldingen gjelder.

Betaling og frister

Når du skal betale arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, må du summere beløpene fra to tilbakemeldinger.

KID-nummeret vil være det samme for de to månedene i terminen.

Du som arbeidsgiver skal av eget tiltak betale summen av arbeidsgiveravgiftsbeløpet for de to foregående månedene.

Summen av arbeidsgiveravgiftsbeløpet for de to foregående månedene skal betales hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.

Arbeidsgiveravgiften kan betales elektronisk. Elektroniske betalinger må ha gyldig KID-nummer. Bankene er pålagt å avvise elektroniske betalinger uten gyldig KID-nummer. Kontonummer, KID-nummer og beløp som skal betales vil fremgå i tilbakemeldingen, som sendes til deg som arbeidsgiver, kort tid etter at a-meldingen er levert.

Arbeidsgiveravgiften skal betales til samme skatteoppkrever hele året. Dersom du som arbeidsgiver flytter i løpet av året, er det forholdet på tidspunktet for fristen for levering av a-meldingen for januar måned, 5. februar, som er avgjørende for hvor arbeidsgiveravgiften for hele året skal innbetales.

Minstegrensen for innbetaling av beregnet arbeidsgiveravgift for en oppgjørsperiode (termin) er kroner 100, jamfør skattebetalingsforskriften § 10-4-1. Arbeidsgiver er imidlertid ikke fritatt fra å levere a-melding.