Betale forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, og finansskatt og utleggstrekk

Du rapporterer månedlig i a-meldingen og betaler forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, finansskatt og utleggstrekk annenhver måned. Det blir ikke sendt ut betalingskort for betaling av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, og finansskatt og utleggstrekk.

Levere a-meldingen

Arbeidsgiver skal som hovedregel levere a-meldingen minst en gang per kalendermåned. A-meldingen blir automatisk kontrollert ved mottak, og du får etter kort tid en tilbakemelding.

Levering fra lønnssystem:

Tilbakemeldingen kommer direkte inn i lønnssystemet eller til Innboksen i Altinn. Det vil variere fra lønnssystem til lønnssystem hvordan dette er løst.

Direkte levering på skatteetaten.no:

Du finner tilbakemeldingen i oversikten over leverte a-meldinger på A-melding - Direkte rapportering og din meldingsboks i Altinn.

Hvis du har sendt inn flere a-meldinger i løpet av en måned, vil den siste tilbakemeldingen oppsummere alle a-meldingene som er sendt i løpet av måneden.

Tilbakemeldingen inneholder beløp, KID- nummer og kontonummer for betaling av arbeidsgiveravgift, finansskatt, og forskuddstrekk og utleggstrekk.

Vær oppmerksom på at beløpene på tilbakemeldingen er oppsummert bare for den måneden tilbakemeldingen gjelder.

Betaling og frister

Fordi du skal betale arbeidsgiveravgift, finansskatt, og forskuddstrekk og utleggstrekk for to måneder, må du summere beløpene fra to tilbakemeldinger.

Du som arbeidsgiver skal av eget tiltak betale summen av arbeidsgiveravgiftsbeløpet for de to foregående månedene. Det samme må du gjøre for forskuddstrekk, og finansskatt og utleggstrekk. Hvis du har beregnet ekstra arbeidsgiveravgift av lønnsinntekt over 850 000 kroner skal du på eget initiativ betale den ekstra arbeidsgiveravgiften sammen med betaling av ordinær arbeidsgiveravgift og etter de samme fristene.

Summerte beløp for de to foregående månedene skal betales hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.

Arbeidsgiveravgift, ekstra arbeidsgiveravgift, forskuddsstrekk, og finansskatt og utleggstrekk kan betales elektronisk. Elektroniske betalinger må ha gyldig KID-nummer. Vær oppmerksom på at det er ulike KID-nummer for forskuddstrekk, finansskatt, og arbeidsgiveravgift og utleggstrekk. Du skal bruke det samme KID-nummeret for ordinær arbeidsgiveravgift og ekstra arbeidsgiveravgift. Bankene er pålagt å avvise elektroniske betalinger uten gyldig KID-nummer. Kontonummer, KID-nummer og beløp som skal betales vil fremgå i tilbakemeldingen, som sendes til deg som arbeidsgiver, kort tid etter at a-meldingen er levert.

Minstegrensen for innbetaling for en oppgjørsperiode (termin) er kroner 100, jamfør skattebetalingsforskriften § 10-4-1. Arbeidsgiver er imidlertid ikke fritatt fra å levere a-melding.