Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Betale forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt

Du rapporterer månedlig i a-meldingen og betaler forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt annenhver måned. Det blir ikke sendt ut betalingskort for betaling av forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt fra skatteoppkrever. 

Levere a-meldingen

Arbeidsgiver skal som hovedregel levere a-meldingen minst en gang per kalendermåned. A-meldingen blir automatisk kontrollert ved mottak, og du får etter kort tid en tilbakemelding.

Levering fra lønnssystem:

Tilbakemeldingen kommer direkte inn i lønnssystemet eller til Innboksen i Altinn. Det vil variere fra lønnssystem til lønnssystem hvordan dette er løst.

Direkte registrering i Altinn:

Tilbakemeldingen kommer i Min meldingsboks i Altinn.

Hvis du har sendt inn flere a-meldinger i løpet av en måned, vil den siste tilbakemeldingen oppsummere alle a-meldingene som er sendt i løpet av måneden.

Tilbakemeldingen inneholder beløp, KID- nummer og kontonummer for betaling av arbeidsgiveravgift, finansskatt og forskuddstrekk.

Vær oppmerksom på at beløpene på tilbakemeldingen er oppsummert bare for den måneden tilbakemeldingen gjelder.

Betaling og frister

Når du skal betale arbeidsgiveravgift, finansskatt og forskuddstrekk, må du summere beløpene fra to tilbakemeldinger.

Du som arbeidsgiver skal av eget tiltak betale summen av arbeidsgiveravgiftsbeløpet for de to foregående månedene. Det samme må du gjøre for forskuddstrekk og finansskatt.

Summerte beløp for de to foregående månedene skal betales hver 15. januar, 15. mars, 15. mai, 15. juli, 15. september og 15. november.

Arbeidsgiveravgift, forskuddsstrekk og finansskatt kan betales elektronisk. Elektroniske betalinger må ha gyldig KID-nummer. Vær oppmerksom på at det er ulike KID-nummer for forskuddstrekk, finansskatt og arbeidsgiveravgift. Bankene er pålagt å avvise elektroniske betalinger uten gyldig KID-nummer. Kontonummer, KID-nummer og beløp som skal betales vil fremgå i tilbakemeldingen, som sendes til deg som arbeidsgiver, kort tid etter at a-meldingen er levert.

Du skal betales til samme skatteoppkrever hele året. Dersom du som arbeidsgiver flytter i løpet av året, er det forholdet på tidspunktet for fristen for levering av a-meldingen for januar måned, 5. februar, som er avgjørende for hvor arbeidsgiveravgift, finansskatt og forskuddstrekk for hele året skal innbetales.

Minstegrensen for innbetaling for en oppgjørsperiode (termin) er kroner 100, jamfør skattebetalingsforskriften § 10-4-1. Arbeidsgiver er imidlertid ikke fritatt fra å levere a-melding.