Omregning fra nettolønn til bruttolønn

Gjelder for arbeidsgivere med ansatte på nettolønnsordning og hvor oppgrossing skal skje etter norske skattesatser.

Du må oppgi tabellnummer fra den ansattes skattekort og antall måneder med opphold i Norge. For å beregne bruttolønn må nettolønn for hele perioden oppgis. Du kan beregne bruttolønn fra 2017 og senere i denne tjenesten

Du kan bruke omregningstabellen fra netto til brutto når en ansatt er midlertidig skattepliktig til Norge og har arbeidsavtale hvor det utbetales variabel nettolønn over ubestemt tid.

Omregning for 2016 og tidligere

footer/desktop/standard