Regn om fra nettolønn til bruttolønn

Omregningen gjelder for arbeidsgivere med ansatte på nettolønnsordning og hvor oppgrossing skal skje etter norske skattesatser. Hvis den ansatte har fått skattekort for kildeskatt på lønn vil kalkulatoren ikke beregne riktig bruttolønn.  

Du må oppgi tabellnummer fra den ansattes skattekort og antall måneder med opphold i Norge. For å beregne bruttolønn må nettolønn for hele perioden oppgis. Du kan beregne bruttolønn fra 2017 i denne tjenesten.

Du kan bruke omregningstabellen fra netto til brutto når en ansatt er midlertidig skattepliktig til Norge og har arbeidsavtale hvor det utbetales variabel nettolønn over ubestemt tid.

Omregning for 2016 og tidligere