Nettolønn ved variabel månedslønn

Arbeidsgiver kan bruke omregningstabellen fra netto til brutto når en ansatt er midlertidig skattepliktig til Norge og har arbeidsavtale hvor det utbetales variabel nettolønn over ubestemt tid. Tabellen kan ikke brukes når den ansatte har fått skattekort for kildeskatt på lønn. 

Arbeidsgiveren må holde kontroll på:

  • Hvor lenge den ansatte har vært ansatt
  • Hvor mye han har utbetalt i netto lønn den enkelte måned
  • Hva som er beregnet i brutto lønn
  • Hva som er beregnet som skattetrekk

Ved første lønnsutbetaling velger arbeidsgiver:

  • korrekt tabelltype
  • 1 måned som oppholdets lengde
  • legger inn netto lønn

Får til svar hvor mye brutto lønn utgjør og hvor mye skatt som skal innbetales.

Ved andre lønnsutbetaling bruker arbeidsgiver tabellen slik:

  • Bruker samme tabelltype som sist
  • Velger 2 måneder som oppholdets lengde
  • Legger inn netto lønn for forrige måned og denne måned

Svaret som gis er brutto lønn for begge måneder og samlet skatt begge måneder. Arbeidsgiver trekker fra brutto lønn fra måned 1 og gjør det samme med trukket skatt. Og slik fortsetter han til arbeidsperioden er over, eller året er omme, avhengig av hva som kommer først.

For en arbeidsgiver som har en ansatt på nettolønn gjennom et helt år, og hvor nettolønnen varierer fra måned til måned, og tabellnummer er 7150 så kan en oversikt se slik ut for inntektsåret 2017:

Se oversikt over tabellene