Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Det er avgift på alkoholfrie drikkevarer som blir innført til Norge eller blir produsert i Norge.

Avgiften omfatter:

  • alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff
  • sirup som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff og som brukes til framstilling av alkoholfrie drikkevarer til salg, i dispensere og lignende.

Det er ikke avgift på alkoholfrie drikkevarer i pulverform.

Sats for 2021

Ferdigvare 1,82 kroner per liter
Konsentrat (Sirup) 11,05 kroner per liter
Saft og sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker uten tilsatt sukker 0,91 kroner per liter
Konsentrat (sirup basert på frukt, bær eller grønnsaker) uten tilsatt sukker 5,52 kroner per liter

 

Se satser for tidligere år

Det er også avgift på drikkevareemballasje.

Fritak fra avgift på alkoholfrie drikkevarer

Det er enkelte fritak fra avgiftsplikten. Det er blant annet fritak hvis alkoholfrie drikkevarer inngår som råstoff i et annet produkt.

Gi bort til veldedighet

Fra og med 1. desember 2019 kan produsenter og importører gi bort varer til en mottaker (for eksempel en matsentral) for utdeling på veldedig grunnlag. Det er noen forutsetninger for at dette kan gjøres, blant annet at produsent/importør er registrert særavgiftspliktig virksomhet og at mottaker er registrert i Enhetsregisteret.

Du kan lese mer om dette i kunngjøringen Særavgiftsfritak for varer utdelt på veldedig grunnlag.

Destruksjon / tilintetgjøring

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du sende anmodning om dette til Skatteetaten. Anmodningen må inneholde en fullstendig oversikt over hvilke varer som skal tilintetgjøres, og når og hvor tilintetgjøring skal finne sted. Anmodning må sendes senest 48 timer før tilintetgjøring er planlagt gjennomført. Eventuell tilintetgjøring kan ikke iverksettes før skattekontoret har besvart anmodningen. Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få fritak for avgiftene ved destruksjon.

Alkoholfrie drikkevarer kan brukes til dyrefor i stedet for at varene tilintetgjøres. Dette gjelder kun på spesielle vilkår.

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Registrere virksomhet som avgiftspliktig

Har du en virksomhet som importerer alkoholfrie drikkevarer, kan du velge å registrere deg som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent. Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import.

Hvis du importerer alkoholfrie drikkevarer og ikke er registrert som avgiftspliktige, må du betale avgiften ved import.