Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Det har tidligere vært avgift på alkoholfrie drikkevarer som blir innført til Norge eller produsert i Norge.

Denne avgiften er avviklet fra 1. juli 2021.

Må registreres for drikkevareemballasje

Det er fortsatt avgift på drikkevareemballasje.

Produsenter og importører av alkoholfrie drikkevarer må fortsatt være registrert som avgiftspliktig dersom de produserer eller importerer varer på avgiftspliktig inneremballasje.

Gi bort til veldedige formål

Produsenter og importører kan gi bort varer til mottaker (for eksempel en matsentral) for utdeling på veldedig grunnlag.

Refusjon

Det kan søkes refusjon for innbetalt avgift på alkoholfrie drikkevarer som returneres til virksomheter som var registrert for avgiften per 30. juni 2021.

Ordningen bygger på de eksisterende reglene for registrerte virksomheters adgang til fradrag av avgift i skattemeldingen når varer returneres til godkjent lokale. Dette vil si at returvarene skal være tilgangsført lagerbeholdningen innen to år fra faktureringsdato. Det skal også utstedes kreditnota for vare- og avgiftsbeløp.

Virksomheten må ha fått tilbakeført faktisk og juridisk rådighet over varene. Dersom fysisk tilbakeføring er upraktisk gjelder reglene om destruksjon/tilintetgjøring eller levering av varene for utdeling på veldedig grunnlag.

Søknad om refusjon må sendes innen 1. juli 2022. Dere må søke refusjon som ikke-avgiftspliktig virksomhet.

Rettskilder

Skatteetaten har gitt ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon: