Avgift på alkoholfrie drikkevarer

Det har tidligere vært avgift på alkoholfrie drikkevarer som blir innført til Norge eller produsert i Norge.

Avgiften ble avviklet fra 1. juli 2021.

Produsenter må fortsatt registreres for drikkevareemballasje

Det er fortsatt avgift på drikkevareemballasje.

Produsenter av alkoholfrie drikkevarer må fortsatt være registrert som avgiftspliktig dersom de produserer eller importerer varer på avgiftspliktig inneremballasje.

Gi bort til veldedige formål

Produsenter og importører kan gi bort varer til mottaker (for eksempel en matsentral) for utdeling på veldedig grunnlag.

Rettskilder

Skatteetaten har gitt ut årlige rundskriv om avgiften. Rundskrivene og andre rettskilder er rettet mot deg som er profesjonell aktør og som vil ha utdypende juridisk informasjon: