Avgift på kraftproduksjon (høyprisbidrag)

I 2022 og 2023 var det avgift på kraftproduksjon (også kalt “høyprisbidrag”).

Avgiften er avviklet

Stortinget vedtok 14. desember 2023 å avvikle høyprisbidrag med virkning fra 1. oktober 2023.

Kraftprodusentene skal likevel levere særavgiftsmelding for oktober og november, men kan rette rapportert avgift i ettertid. Rettingen gjennomføres ved å legge inn 0 (null) i mengde i særavgiftsmeldingene. Skatteetaten vil betale tilbake avgift som er betalt for disse to månedene.  

Om avgiften

Avgiften i 2022 og 2023 var 23 prosent av pris per måned som overstiger 70 øre per kWh.

Rapportere og betale

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter elektronisk. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

 

Når du har sendt inn en særavgiftsmelding vil du få en tilbakemelding med betalingsinformasjon.

 

Flere detaljer om innføringen av avgiften

Avgiften ble innført i 2022 og 2023. Se detaljer om innføringen: