Sukkeravgift

Det er avgift på sukker som blir innført til Norge eller produsert i Norge.

Sats for 2022

Per kilo av varens avgiftspliktige vekt  8,60 kroner per kg

Se satser for tidligere år

Avgiften omfatter

Det er avgift på blant annet disse sukkertypene:

  • Farin
  • Melis
  • Kandissukker
  • Raffinade
  • Perlesukker

Det er også avgift på sukkeroppløsning av disse. Det er ikke avgift på glykose (druesukker), invertsukker, melasse, melkesukker (laktose), kunsthonning, karamell, sukkerkulør, honning, diabetsukker, 100 prosent lønnesirup og fondantpulver som ikke er utvunnet av roe- eller rørsukkerplanter.

Fritak fra sukkeravgiften

Hvis sukker inngår som råstoff i et annet produkt, er det fritak for avgiften. Eksempler på dette er sukker til bakeri, mineralvann-, sjokolade- og saftfabrikker (ervervsmessig produksjon).

Gi bort til veldedige formål

Produsenter og importører kan gi bort varer til mottaker (for eksempel en matsentral) for utdeling på veldedig grunnlag.

Destruksjon/tilintetgjøring

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du sende anmodning om dette til Skatteetaten. Anmodningen må inneholde en fullstendig oversikt over hvilke varer som skal tilintetgjøres, og når og hvor tilintetgjøring skal finne sted. Anmodning må sendes senest 48 timer før tilintetgjøring er planlagt gjennomført. Eventuell tilintetgjøring kan ikke iverksettes før skattekontoret har besvart anmodningen. Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få fritak for avgiftene ved destruksjon. 

Slik rapporterer du særavgifter

Registrerte særavgiftspliktige virksomheter skal rapportere særavgifter. Dette gjør du i særavgiftsmeldingen.

Registrer virksomhet som avgiftspliktig

Har du en virksomhet som importerer sukker, kan du velge å registrere deg som avgiftspliktig. Hvis du er registrert, betaler du avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent.

Hvis varene ikke legges inn i et godkjent lokale, må du betale avgiften ved import. Hvis du importerer sukker og ikke er registrert som avgiftspliktig, må du betale avgiften ved import.