Destruere særavgiftspliktige varer

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du sende melding om dette til Skatteetaten. 

Viktig informasjon

Plikten til å melde ifra til Skatteetaten 48 timer før tilintetgjøring skal finne sted er opphevet inntil videre. 

Logg inn og send RF-1306:

Meld destruksjon av varer

Meldingen må inneholde

  • en fullstendig oversikt over hvilke varer som skal tilintetgjøres, og
  • når og hvor tilintetgjøring skal finne sted

Melding må sendes senest 48 timer før tilintetgjøring er planlagt gjennomført.

Virksomheter må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få fritak fra avgiftene ved destruksjon.