Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Destruere særavgiftspliktige varer

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du sende melding om dette til Skatteetaten. 

Kravene til tilintetgjøring/destruering av særavgiftspliktige varer lettes midlertidig

Plikten til å melde ifra til Skatteetaten 48 timer før tilintetgjøring skal finne sted oppheves inntil videre. Endringen er en del av tiltakspakkene i forbindelse med korona-situasjonen.

Logg inn og send RF-1306:

Meld destruksjon av varer

Meldingen må inneholde

  • en fullstendig oversikt over hvilke varer som skal tilintetgjøres, og
  • når og hvor tilintetgjøring skal finne sted

Melding må sendes senest 48 timer før tilintetgjøring er planlagt gjennomført.

Virksomheter må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få fritak fra avgiftene ved destruksjon.