Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Registrere virksomhet som særavgiftspliktig

Skal du søke om registrering som avgiftspliktig, må du sende inn søknad senest en måned før produksjonen eller innførselen starter.

Slik søker du

Du må sende søknad om å bli registrert som avgiftspliktig senest en måned før produksjonen eller innførselen starter.

Har du endringer eller ønsker å avregistrerere deg som oppgave- eller særavgiftspliktig melder du også fra i det samme skjemaet.

Logg inn og send RF-1306:

Registrer som særavgiftspliktig

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • produksjons- og lagerlokalene (tegninger) og lokalenes beliggenhet
 • hva slags varer som skal produseres eller lagres
 • når produksjon eller lagring skal begynne
 • varebeholdning
 • budsjettert og nåværende omsetning
 • størrelse på import og mottak av avgiftspliktige varer
 • regnskapsrutiner og lagerhold
 • hvem som skal foreta den løpende innbetaling av avgiften
 • eventuelt tollkredittnummer
 • organisasjonsnummer
 • gate- og postadresse
 • eventuell bevilling, konsesjon eller uttalelser om vandel

Registreringsplikt for importører av drivstoff fra 1. juli 2020

Fra 1. juli 2020 er det innført en generell registreringsplikt for importører av drivstoff, det vil si importører av bensin, mineralolje, bioetanol og biodiesel.

Les mer om registreringsplikt for importører av drivstoff

Du trenger disse tilgangene i Altinn

For å levere særavgiftsmelding trenger du en av følgende Altinn-roller:

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).