Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Registrere virksomhet som særavgiftspliktig

Skal du søke om registrering som avgiftspliktig, må du sende inn søknad senest en måned før produksjonen eller innførselen starter.

Slik søker du

Du må sende søknad om å bli registrert som avgiftspliktig senest en måned før produksjonen eller innførselen starter.

Har du endringer eller ønsker å avregistrerere deg som oppgave- eller særavgiftspliktig melder du også fra i det samme skjemaet.

Logg inn og send RF-1306:

Registrer som særavgiftspliktig

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • produksjons- og lagerlokalene (tegninger) og lokalenes beliggenhet
 • hva slags varer som skal produseres eller lagres
 • når produksjon eller lagring skal begynne
 • varebeholdning
 • budsjettert og nåværende omsetning
 • størrelse på import og mottak av avgiftspliktige varer
 • regnskapsrutiner og lagerhold
 • hvem som skal foreta den løpende innbetaling av avgiften
 • eventuelt tollkredittnummer
 • organisasjonsnummer
 • gate- og postadresse
 • eventuell bevilling, konsesjon eller uttalelser om vandel.

Du trenger disse tilgangene i Altinn

For å rapportere særavgiftsmelding i Elsær 2.0 trenger du en av følgende Altinn-roller:

Tjenesten krever innlogging med ID-porten (sikkerhetsnivå 3 eller høyere).