Refusjon av særavgifter for næringsdrivende

Har du betalt særavgifter du ønsker å få refundert, er det avhengig av om du er registrert som særavgiftspliktig eller ikke, hva du må gjøre. Under finner du forklaring på hva du må gjøre for å søke refusjon av særavgifter. 

Registrert som særavgiftspliktig

Dersom virksomheten din er registrert som særavgiftpliktig er hovedprinsippet at du ikke skal søke om å få refusjon, men du skal endre særavgiftsmeldingen. 

Det finnes unntak for enkelte avgiftsområder som du må søke refusjon for:

  • redusert sats/fritak for CO2-avgift på gass til bruk som gir kvotepliktig utslipp etter klimakvoteloven
  • fritak for CO2-avgift på mineralolje og bensin til bruk som gir utslipp etter klimakvoteloven
  • midlertidig fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG brukt i visse prosesser
  • fritak for CO2-avgift på mineralolje, bensin, naturgass og LPG som leveres til bruk der utslippet fanges og lagres 
  • fritak ved fangst og lagring av CO2 i avgift på forbrenning av avfall 
  • fritak for SF6-avgift for gass brukt til førstegangs påfylling av høyspentanlegg

Ved disse unntakstilfellene skal registrerte virksomheter søke refusjon på lik linje med virksomheter som ikke er registrert som særavgiftspliktige.

Ikke registrert som særavgiftspliktig

Dersom virksomheten din ikke er registrert for den aktuelle særavgiften, eller du har kjøpt avgiftspliktig vare innenlands, skal søknad om refusjon gjøres ved at du skriver til oss. Du må logge inn, fylle ut skjemaet og laste opp vedleggene.

  • Last ned RF-1326 (PDF) og benytt dette som vedlegg til din refusjonssøknad. Bruk de korrekte avgiftskodene.
  • Legg ved dokumentasjon som viser at avgift er betalt og erklæring om at varene er til avgiftsfri bruk.
  • Last opp vedleggene og send inn søknaden. 

 

Privatpersoner eller firmaer som ikke er registrerte avgiftspliktige, som har betalt avgift ved innførsel, kan søke om refusjon.

Hvis du ønsker å få tilbake toll, må du sende søknad til Tolletaten