Søke refusjon av særavgifter

Dette må du gjøre hvis du har betalt mva eller særavgifter du ønsker refundert. 

Registrert avgiftspliktig

Registrerte avgiftspliktige virksomheter skal ikke søke om refusjon. De skal endre særavgiftsmeldingen eller mva-meldingen.

Privatperson eller ikke-registrert firma

Privatpersoner eller firmaer som ikke er registrerte avgiftspliktige, kan søke om refusjon.