Klage på krav fra NAV

Bedrifter og organisasjoner har rett til å klage på avgjørelsene som er tatt og saksbehandlingen som er gjort av Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav i Skatteetaten.

Spørsmål om krav fra NAV

Har du spørsmål om hvorfor og hvordan kravet ditt er oppstått, må du henvende deg til NAV som har fastsatt kravet.

Har du spørsmål om selve innkrevingsprosessen eller innbetalingen av kravet, må du henvende deg til Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav i Skatteetaten. 

Du kan sende skriftlig klage til:

Innkrevingssentralen for bidrag og tilbakebetalingskrav
9917 Kirkenes

Klagen skal være skriftlig og må inneholde

  • hva du klager på – for eksempel trekk, saksbehandlingen, innkrevingen eller skattemotregning. For bedrifter og organisasjoner gjelder det at man kun kan be om at det settes av penger til livsopphold dersom bedriften er et enkeltpersonsforetak.
  • forklaring på hvorfor du klager
  • hva du ønsker å oppnå med klagen – for eksempel stans av trekk eller sletting av krav
  • underskrift (fysisk eller elektronisk)
  • relevant dokumentasjon

Innkrevingen fortsetter til klagen er behandlet

Vær klar over at klagen din vanligvis ikke stopper innkrevingen av kravet.

Frister for å klage på avgjørelsene våre

Klagefristene kan variere fra sak til sak. Du finner klagefristen som gjelder din sak, i brevene du får fra oss.