Inntekter

Dette må du gjøre hvis du driver med kontantsalg eller fakturering.

Kontantsalg

Selger du varer eller tjenester hvor kunden gjør opp umiddelbart ved bruk av kontanter, betalingskort eller betalingsløsninger på mobil (for eksempel Vipps) kalles dette kontantsalg. 

Driver du med kontantsalg skal du bruke et kassasystem med produkterklæring for å registrere og dokumentere kontantsalget.

Dersom du ikke tar i bruk et produkterklært kassasystem, kan du bli ilagt overtredelsesgebyr.

Les mer om plikten til å benytte kassasystem, krav til kvittering, dagsoppgjør, osv. hos Altinn.

Fakturering

Salg av varer eller tjenester på kreditt skjer ved bruk av faktura.

Senest en måned etter at kunden har mottatt varen eller tjenesten må du sende kunden en faktura. I det faktura sendes skal du også bokføre inntekten i regnskapet ditt selv om kunden ikke har betalt enda.

Et viktig krav til fakturaen er at du ikke skal kunne bestemme fakturanummeret. Det er derfor kun to ulike måter å utstede faktura:

  • bruk av databasert faktureringsprogram hvor du ikke kan overstyre fakturanr
  • bruk fakturablanketter med påtrykt fakturanummer

Fakturaen må inneholde:

  • dato for salget og dato for når fakturaen forfaller til betaling
  • navn og adresse på kjøper og deg som selger
  • organisasjonsnummer (etterfulgt av "MVA" dersom du er registrert i merverdiavgiftsregisteret og "i foretaksregisteret")
  • hva du har solgt, samt tidspunkt og sted for levering av vare eller tjeneste
  • pris, spesifisert merverdiavgift og totalsum inkludert merverdiavgift

Eventuelle feilfakturaer som du velger å ikke sende må IKKE kastes, men oppbevares sammen med kopi av alle øvrige fakturaer. Skriv på "Makulert" eller "Utgår" og sett den inn på riktig plass i nummerrekken.