Utbytte fra selskap

Utbytte fra selskap deles normalt ut i form av kontanter eller aksjer fra selskapet til aksjonærene (eierne).

Utbyttebegrepet innebærer en hver vederlagsfri overføring av virksomhetens verdier til aksjonærene.

Aksjeloven har regler om vilkår for overføring av verdier fra virksomheten til aksjonærene. Utbytte må vedtas av generalforsamlingen i selskapet.

Utbytte som overstiger skjermingsfradraget, skal oppjusteres med 1,44 og skattlegges som alminnelig inntekt. Oppjustering skjer ved skatteberegningen.

Se Skatte-ABC for mer informasjon.