Sats for:

Faktor for oppjustering av gevinst/tap eller utbytte på aksjer

Skattepliktig utbytte og gevinst/tap på aksjer som skal stå i skattemeldingen, skal ganges med et faktortall.

I skattemeldingen vises beløp før oppjustering. Aksjeinntekter (og fradragsberettiget tap) du selv fører inn i skattemeldingen, skal være uten oppjustering. Oppjustering skjer automatisk i Skatteetatens systemer, og vises i foreløpig skatteberegning eventuelt skatteoppgjør.


Faktortall

Faktortallet for inntektsåret 2023 er 1,72.

Eksempel

Du mottar kroner 100 000 i utbytte. Beløpet skal for 2023 ganges med faktortall 1,72 før skattlegging av 22 prosent.

100 000 x 1,72 = 172 000
172 000 x 0,22 = 37 840
Skatt på ditt utbytte av 100 000 kroner blir i dette eksempelet kroner 37 840.

Eksempelet viser bare oppjustering og tar ikke hensyn til eventuelt skjermingsfradrag. Oppjusteringen gjelder for skattepliktig utbytte etter skjermingsfradrag.

Dette gjøres for at beskatningen av de totale aksjeinntektene fra selskap og aksjonær skal bli mest mulig lik beskatning av lønn. Lønn ilegges alminnelig inntektsskatt på 22 prosent, trinnskatt og trygdeavgift. Sum marginalskatt vil da kunne overstige 45 prosent. Et aksjeselskap betaler skatt på 22 prosent av overskuddet. Når overskuddet deles ut som utbytte ilegges det inntektsskatt på 22 prosent. For at marginalskatten skal bli mest mulig lik beskatning av lønnsinntekter ganges aksjeinntekten med faktortallet 1,72.

Eksempel:
Jeg eier et aksjeselskap der jeg jobber, men jeg tar ikke ut lønn, kun utbytte. Selskapet mitt går med overskudd på kroner 100 000 og selskapet betaler skatt på kroner 22 000 (22 prosent).

Jeg tar ut overskudd etter skatt i utbytte og mottar kroner 78 000 i utbytte. Dersom dette hadde blitt ilagt skatt på 22 prosent uten oppjustering hadde skatt på overskuddet blitt kroner 17 160. Total skatt på overskuddet i selskapet hadde da blitt 39,16 prosent (22 000 + 17 160).

Dette er langt under marginalskatten for lønnsinntekter, så derfor ganges utbyttet på kroner 78 000 med faktoren 1,72 (78 000 x 1,72 =134 160).

Skattepliktig utbytte på kroner 134 160 ilegges skatt på 22 prosent som utgjør kroner 29 515. Slik blir sum skatt på selskap og aksjonær 51,52 prosent (selskapet betaler 22 000 i skatt, aksjonæren 29 515). Dette er tilnærmet lik marginalskatten på lønnsinntekter.

Regelen om oppjustering av aksjeinntekter gjelder uavhengig av om du selv eier 100 prosent eget selskap eller kun har noen få aksjer i et stort børsnotert selskap.