Sats for:

Gevinst, tap eller utbytte på aksjer

Det er høyere skatt på gevinst og utbytte på aksjer enn på andre kapitalinntekter. Fradraget er også høyere når du selger aksjer med tap. Derfor oppjusterer vi automatisk inntekt på aksjer med et inntektstillegg, og tap på aksjer med et ekstra fradrag.

Vi oppjusterer inntekt og fradrag for aksjer og andre finansprodukter som inneholder en aksjedel, for eksempel verdipapirfond, fondskonto og aksjesparekonto.

Du finner oppjusterte beløp for utbytte, gevinst og tap ved salg av aksjer nederst i skattemeldingen din, under oppsummering og skatteberegning. Dette er beregnet automatisk og du kan ikke endre denne beregningen.


Skattesats for aksjer

Skatt på gevinst og utbytte for inntektsåret 2023 er 37,84 prosent, mens skatt på andre kapitalinntekter er 22 prosent.

Det samme gjelder fradrag. For aksjer er fradragssatsen 37,84 prosent, mens for andre fradrag er satsen 22 prosent.

Gevinst eller utbytte

Hvis du har solgt aksjer med gevinst eller fått utbytte på aksjer, skal du betale 37,84 prosent i skatt. For å beregne skatt på aksjer, ganger vi gevinst eller utbytte med 1,72. Dette er en beregning vi gjør automatisk i skattemeldingen for at skatten på aksjer skal bli 37,84 prosent.

I skattemeldingen ser du derfor inntekten du har hatt av selve gevinsten eller utbyttet, for eksempel 100 000 kroner. I tillegg får du et oppjustert felt med et inntektstillegg, for eksempel 72 000 kroner.

Gevinst ved salg av aksjer 100 000 kroner
Oppjustering av gevinst ved salg av aksjer 72 000 kroner


I sum blir da inntekten fra aksjer 172 000 kroner. Av denne inntekten på 172 000 kroner skatter du 22 prosent = 37 840 kroner. Dette er altså det samme som 37,84 prosent av inntekten fra selve gevinsten eller utbyttet på 100 000 kroner.

Du skatter altså samme sum, men det vises på en annen måte i skattemeldingen.

Fradrag for tap

Har du solgt aksjer med tap, kan du få fradrag for tapet. Skattesatsen på fradrag for tap ved salg av aksjer er 37,84 prosent. For å beregne fradraget, ganger vi tapet med 1,72. Dette er en beregning vi gjør automatisk i skattemeldingen for at fradraget skal bli riktig.

Tap ved salg av aksjer 100 000 kroner
Oppjustering av tap ved salg av aksjer 72 000 kroner


I skattemeldingen ser du derfor tapet du har hatt ved salg av aksjer, for eksempel 100 000 kroner. I tillegg får du et oppjustert felt med et ekstra fradrag, for eksempel 72 000 kroner.

I sum blir da tapet 172 000 kroner. Av dette tapet på 172 000 kroner kan du få 22 prosent i fradrag = 37 840 kroner. Dette er altså det samme som 37,84 prosent av selve tapet på 100 000 kroner.

Du skatter altså samme sum, men det vises på en annen måte i skattemeldingen.