This page is not available in English.

Rundskriv

Retningslinje for bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

  • Published:

Retningslinjen gjelder behandling av klager på tvangsmulkt og overtredelsesgebyr. Retningslinjene for tvangsmulkt og overtredelsesgebyr er endret med virkning fra 1. august 2018.

Endringer i retningslinjen skyldes at Skattedirektoratet fra 1.8.2018 er klageinstans også for klage på tvangsmulkt etter A-opplysningsloven. I tillegg er retningslinjen endret for tilfelle der opplysninger er levert sent, men opplysningspliktige tidligere har opptrådt aktsomt og lojalt (har levert rettidig) og for for sent levert skattemelding for næringsdrivende, aksjeselskaper og selskaper for nystiftede virksomheter.