Om Registerinfo (Serviceenhet for byggenæringen)

Registerinfo er en informasjons- og serviceenhet for byggenæringen som kan gi tilgang til opplysninger om skatter og avgifter for aktuelle kontraktspartnere. 

Opplysningene fra Skatteetaten er taushetsbelagte og kan kun gis dersom oppdragstakeren har gitt fullmakt til dette. Forespørsel om opplysninger må sendes per post eller e-post til Registerinfo sammen med fullmakt fra den virksomheten det skal bestilles opplysninger om.

Skjema for bestilling av opplysninger om skatt og avgift

Alle virksomheter kan bestille egne opplysninger om skatt og avgift i Altinn. Ønsker du samtidig at andre virksomheter skal ha en kopi av attesten, oppgir du en eller flere mottakere når du bestiller. Kopi av attesten leveres til kopimottaker direkte i Altinn innboks.

Se mer om RF-1507 Opplysninger om skatt og avgifter.

Fullmakt for opplysninger om skatter og avgifter for byggenæringen