Se mine personopplysninger

Du har rett til innsyn i de personopplysningene vi har registrert om deg. Du har rett til å vite hva de brukes til, hvor de er hentet fra og hvem de utleveres til.

Det finnes flere unntak fra innsynsretten. For eksempel gis du ikke innsyn i opplysninger som kan avsløre kontroll eller kontrollmetodikk og det utleveres ikke taushetsbelagte opplysninger om andre.

Opplysninger du selv kan logge inn for å se

Logg inn:

Min side

Du får informasjon om:

  • Navn
  • Fødselsnummer
  • Bostedsadresse
  • Eventuell postadresse (oppholdsadresse om du har d-nummer)
  • Eventuelt om du har registrert kompetanse på samisk språk

  • Hvilke arbeidsgivere som har hentet ditt skattekort.
  • Hvilke opplysninger arbeidsgiveren din har sendt oss.

  • Skattekort - hva arbeidsgiver trekker deg i lønn
  • Skattemelding - samlet oversikt over dine inntekter, fradrag, formue og gjeld
  • Skatteoppgjør - resultatet av en ferdig behandlet skattemelding hvor du får vite om det blir penger tilbake eller du må betale tilbake penger (restskatt)
  • Tilganger - du kan gi andre tilgang til å se eller endre i skatteforholdene dine
  • Krav og betalinger som viser en oversikt over alle krav (fire år tilbake i tid) mellom Skatteetaten og deg. Har du fått restskatt eller penger igjen på skatten, vil dette beløpet vises i listen over krav.

Hvis du vil vite mer om:

 • hvilke opplysninger Skatteetaten behandler
 • hva opplysningene brukes til
 • hvor vi innhenter opplysningene fra
 • hvem vi kan dele opplysningene med

Opplysninger du kan be om å få se

Du har rett til å få en kopi av alle personopplysningene vi behandler om deg. Du har også rett til for eksempel å få vite hva opplysningene brukes til, hvor de er hentet fra og hvem de utleveres til. Dersom det er spesielle områder/opplysninger eller årstall du ønsker innsyn i, som du ikke finner i noen av løsningene du kan logge deg inn i selv, ber vi deg spesifisere hva du ønsker opplysninger om, og sende oss en forespørsel. 

Slik kan du be om å få se personopplysninger om deg selv

Når vi gir innsyn i egne personopplysninger, må vi være helt sikre på at vi gir opplysningene til rett person. Du må derfor enten:

 • logge deg inn og sende en forespørsel om hva du ønsker opplysninger om eller
 • sende et brev til oss og skriv hva du ønsker opplysninger om: Skatteetaten, Postboks 3200, Grønland 0134 OSLO

Svar fra oss får du enten i din innboks i Altinn eller til din folkeregistrerte postadresse, dersom du har reservert deg mot elektronisk kommunikasjon.

Behandlingstid

Fristen for å besvare en forespørsel etter personopplysningsloven er 1 måned, men denne kan i noen tilfelle utsettes i ytterligere 2 måneder. Dersom det er nødvendig å utsette fristen vil vi gi deg beskjed.