Skatteetaten og forskning

Skatteetaten har ansvaret for områdene skatt, avgift og folkeregistrering. Det innebærer også et ansvar for å stimulere forskning. Vi har en bred satsing på forskning innen skatteunndragelse og etterlevelse. Satsingen på forskning står sentralt i Skatteetatens strategier.

Skatteetaten støtter forskning fordi vi vil:

Bygge forskningsmiljøer

Vårt felles mål er å bygge et langsiktig, dyktig og tverrfaglig forskningsmiljø som systematisk bygger kunnskap. Forskningsmiljøet vil samarbeide nært med Skatteetatens interne fagmiljøer, og de vil kunne trekke veksler på hverandres styrke.

Produsere kunnskap

Forskningsmiljøene kan på sikt bidra til å dekke kunnskapsbehovene på Skatteetatens hovedansvarsområder.

Formidle kunnskap

En viktig faktor er evnen Skatteetaten har til å integrere forskningsresultater i etatens ordinære drift.

Rekruttere

Forskningsmiljøet vil utvikle nye generasjoner av spesialister - i tillegg til å være en viktig kilde for rekruttering både i og utenfor Skatteetaten.

Styrke omdømme

Samfunnet har tillit til Skatteetatens forvaltning. Forskningsbasert kunnskap styrker etatens stilling og omdømme som forvaltningsorgan og arbeidsgiver.