Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Melding om ombygging av bil

Bygger du om et kjøretøy kan det føre til at kjøretøyet skifter avgiftsgruppe og får et tillegg i engangsavgiften. Før du gjør endringer må du sende melding om ombygging av bil.

Logg inn og lever RF-1335:

Meld ombygging av bil

På bakgrunn av opplysningene du har meldt inn, får du en faktura på hva du må betale i tillegg i engangsavgiften.

1. januar 2017 ble effektkomponenten utfaset for alle avgiftsgrupper, med unntak av avgiftsgruppe F (motorsykkel) og G (snøscoter).

Effektøkning ansees som en statusendring og vil fremdeles være meldepliktig i form av søknad til Skatteetaten.

En effektøkning vil i seg selv ikke gi utslag på engangsavgiften, men dette vil kunne påvirke kjøretøyets utslipp. Dette kan medføre en økning i engangsavgiften.

Det er vegmyndighetene som godkjenner og til sist definerer det tekniske grunnlaget for avgiften. Hvis vegmyndighetene endrer tekniske grunnlagsdata, f.eks Co2 og Nox, kan dette medføre en etterberegning av engangsavgift.

Ved godkjenning hos Statens vegvesen må du kunne dokumentere hvilken innvirkning en effektøkning har for kjøretøyets øvrige grunnlagsdata.