Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

350-kronersgrensen fjernes - avgiftsfritaket på varer med lav verdi kjøpt over nett fra utlandet fjernes

1. april 2020 fjernes avgiftsfritaket på varer med lav verdi fra utlandet - 350-kronersgrensen. Det betyr at varer kjøpt over nett vil ilegges samme avgifter som varer kjøpt i norske butikker fra første krone.

For norske forbrukere betyr endringene at det blir samme avgiftsnivå på varer kjøpt i norske butikker og utenlandske nettbutikker. Merverdiavgift (mva) kan kreves inn av den utenlandske nettbutikken og betales på salgstidspunktet, ikke ved innførselen av varene til Norge. Når mva er betalt for en vare, skal forsendelsen med varen ikke fortolles på grensen, og det blir dermed billigere å få varen inn til Norge.

Utenlandske nettbutikker må kreve inn norsk mva

Endringene innebærer at utenlandske nettbutikker får plikt til å kreve inn norsk mva på varer med verdi under 3000 kroner. For å håndtere dette må de registrere seg i en forenklet ordning hos Skatteetaten. Den nye ordningen heter VOEC, en forkortelse for VAT On E-Commerce. Fra 1. april vil Skatteetaten publisere en liste over hvilke nettbutikker som er registrert i ordningen.

Du kan handle fra nettbutikker som ikke krever inn mva ved salget

Norske forbrukere vil fremdeles ha mulighet til å handle fra utenlandske nettbutikker som ikke krever inn mva ved salget. I slike tilfeller skal mva og eventuell toll oppkreves ved innførsel til Norge. Varer med verdi over 3000 kroner, næringsmidler, restriksjonsbelagte varer og særavgiftsbelagte varer, får ilagt avgifter ved innførsel, som i dag. Transportører kan kreve gebyr for fortolling av varer som avgiftsbelastes på grensen. Gebyret er betaling til transportøren, ikke til staten.

Norske nettbutikker

Norsk nettbutikker som er registrert i merverdiavgiftsregisteret får ingen regelendringer som følge av dette. For deg som kunde betyr det at butikken krever inn avgift ved salget.

Overgangsordning

De nye reglene vil fases inn gradvis, gjennom en overgangsordning som gir de utenlandske nettbutikkene tid til å tilpasse seg nytt regelverk og gjøre systemjusteringer. Overgangsordningen skal hindre opphopning av pakker på grensen og gir nettbutikkene tid til å etablere nye rutiner.

For deg som kjøper innebærer overgangsordningen at varer som er kjøpt under reglene for 350-kronersgrensen, men kommer inn til Norge etter at avgiftsfritaket er fjernet, ikke blir ilagt mva eller fortollingsgebyr i overgangsperioden.

For deg som handler i utenlandske nettbutikker betyr det

Du som kjøper for eksempel:

  • godteri
  • brus
  • helsekost
  • proteinpulver
  • krydder og te

vil måtte betale merverdiavgift, eventuell toll og eventuelle særavgifter ved innførsel av varen til Norge.

Du som i dag bestiller for eksempel:

  • klær
  • tekstiler
  • gadgets
  • sminke
  • husholdningsartikler

som koster under 3000 kroner – som det ikke er noen ekstra avgifter på – vil måtte betale merverdiavgift ved kjøpstidspunktet av varen.

Fra 1.4.2020 vil varer i registrerte nettbutikker bli solgt med 25 prosent mva inkludert i prisen. (Varer med null i mva, som f.eks. bøker, får ikke endret avgiftsnivå.)

Dersom varen koster 3000 kroner eller mer, vil du ikke kunne betale mva på kjøpstidspunkt, men du vil måtte betale dette når du mottar varen, slik du gjør i dag. Det er også andre regler for næringsmidler (se under).

Du som handler i utenlandske nettbutikker kan fortsette å handle varer akkurat som før. Endringene tas hånd om av Skatteetaten, Tolletaten, netthandelsaktørene og fraktselskapene.

Kjøp av varer før 1. april som kommer til Norge etter 1. april

Dersom du har kjøpt en vare før 1. april som kommer til Norge etter 1. april vil du ikke måtte betale mva og tollgebyrer hvis varens verdi er under 350 kr. Det er innført en overgangsordning som gjør at varer med lav verdi som er kjøpt før 1. april 2020 ikke får ilagt mva ved innførsel til Norge.

Du kan handle fra alle de nettbutikkene du ønsker

Du kan handle fra alle de nettbutikkene du ønsker, ikke bare de som er VOEC-registrerte eller mva-registrerte i Norge. I tilfelle butikken du handler fra ikke er registrert, vil mva kreves inn ved innførsel til Norge, som i dag. Merk at transportøren kan kreve et gebyr for å dette.

Sjekk hvilke nettbutikker som er registrert

Fra 1. april kan du sjekke hvilke nettbutikker som er registrert i ordningen, og som dermed vil få lavere tollgebyr på forsendelsene sine.

Hvis en vare du har kjøpt blir ilagt mva både ved salget og på grensen må du kontakte den som solgte deg varen (nettbutikken) for å få refusjon.

Norske nettbutikker - mva-registrerte nettbutikker

Norske nettbutikker, eller nettbutikker som er mva-registrerte i Norge belaster mva ved salget, akkurat som i dag. Mange internasjonale selskaper er mva-registrert i Norge, og du kan slå opp hvilke dette er hos Brønnøysundregistrene.

Du kan tipse oss

Du som forbruker skal kunne få tak i de samme varene som du gjør i dag. Vi jobber tett med de store internasjonale netthandelsaktørene for å sikre at de klarer å gjøre nødvendige justeringer på sin side. Du kan tipse [email protected] om aktører som sier de ikke ønsker å sende varer til Norge, så tar vi kontakt med dem.

Det er verdi på salgstidspunktet som avgjør om varen skal ilegges mva ved salg eller ved innførsel. Nettbutikken beregner verdien ut fra en standard vekslingskurs.

Når hver av varene har verdi under kroner 3000, kan disse sendes i samme forsendelse, og kan merkes slik at de ikke blir ilagt mva på grensen og kommer raskt fram.

Når en vare enten er verdt kroner 3000 eller mer, er et næringsmiddel eller er særavgiftsbelagt, skal de avgiftsbelegges på grensen.
De skal ikke sendes i samme pakke som varer som det er innkrevd mva for ved salget.