Dersom bryllupet må utsettes

Prøvingsattest har en gyldighetstid på 4 måneder fra utstedt dato. Dersom bryllupet blir utsatt til etter gyldighetsdato for prøvingsattesten, må dere sende ny søknad.

Send ny søknad senest 4 uker før ny dato, men ikke send ny søknad før dere er sikker på at ny dato er gjennomførbart.

Dere trenger ikke sende på nytt erklæring om skifte på papir, dersom tidligere saksnummer oppgis.