Registrert som utflyttet etter beskjed fra UDI

Hvis du er utenlandsk statsborger og ikke lenger har lovlig opphold i Norge, gir UDI beskjed til Folkeregisteret om at du skal bli registrert som utflyttet fra Norge.

Tidligere var det Folkeregisteret som bestemte om noen skulle bli registrert som utflyttet hvis de ikke lenger hadde lovlig opphold. Nå er det UDI som bestemmer dette.

Hvis du har blitt registrert som utflyttet i Folkeregisteret etter melding fra UDI, er det fordi du ikke lenger har lovlig opphold i Norge. Dersom du har spørsmål om hvorfor du har blitt registrert som utflyttet, må du henvende deg til UDI.

Dersom du mener at du har blitt registrert utflyttet ved en feil, kan du klage på utflyttingen til UDI ved å fylle ut skjema for å gi beskjed om feil registrering som utflyttet i Folkeregisteret.

Hvis du er registrert som utflyttet i Folkeregisteret vil du fortsatt stå registrert med personnummer og personlige opplysninger i Folkeregisteret, men du vil ikke være bostedsregistrert på en adresse i Norge. Dette kan ha konsekvenser for dine rettigheter og plikter i landet.

For at du igjen skal bli bostedsregistrert på en adresse i Norge, må UDI eller UNE først gi deg en ny oppholdstillatelse. Du må melde flytting til Norge på nytt (gjeninnflytting). Se informasjon om melding om flytting til Norge.