Foreldreansvar

Foreldreansvar er plikten og retten du har til å bestemme på barnets vegne i personlige forhold. Personer som har felles foreldreansvar, må være enige i viktige beslutninger om barnet. Foreldreansvaret opphører når barnet fyller 18 år.

Endre foreldreansvar

Elektronisk

Det er raskest å endre foreldreansvar elektronisk. 

Du må være registrert som forelder med foreldreansvar for barnet i Folkeregisteret for å kunne endre foreldreansvaret elektronisk. Har du ikke foreldreansvar, kan du be den som har det om å opprette en elektronisk endring som du så kan signere.

På papir

Hvis du ikke har mulighet til å endre foreldreansvar elektronisk, kan du bruke papirskjemaet:

Last ned papirskjemaet Avtale om foreldreansvar (regjeringen.no)

For at vi skal kunne registrere avtale om foreldreansvar må

 • barnet være bosatt i Norge
 • begge foreldrene underskrive samme avtale
 • begge foreldrene være registrert som foreldre i Folkeregisteret
 • du sende inn eller levere den originale avtalen (ikke en kopi)
 • du legge ved kopi av gyldig legitimasjon for begge foreldre

 

Last ned papirskjemaet melding om foreldreansvar til mor alene (PDF)

For at vi skal kunne registrere foreldreansvar må 

 • barnet være født og bosatt i Norge
 • farskapet være fastsatt for mindre enn et år siden
 • mor eller far ha signert meldingen
 • du sende inn den originale avtalen
 • du legge ved kopi av gyldig legitimasjon

 

Dette kan du gjøre når du har foreldreansvar

Når du har foreldreansvar, kan du ta avgjørelser på vegne av barnet om blant annet

 • melde flytting innenlands og utenlands
 • endre navn
 • bestille pass
 • åpne bankkonto og bestille bankkort for barnet
 • medisinsk behandling (som er planlagt, ikke akutt)
 • skolevalg (andre enn offentlige skoler)
 • inn- og utmelding i trossamfunn

Når du har foreldreansvar for barnet, kan du bestille attester og utskrifter om barnet.

Hvis du er forelder, men ikke har foreldreansvar

Hvis du ikke har foreldreansvar, men er forelder til barnet, kan du bestille attest og/eller opplysninger om barnet ved å sende en begrunnet skriftlig forespørsel til Skatteetaten. Vi har ikke lov til å fortelle deg hvem som har foreldreansvaret for barnet.

Hvis du er usikker på om du er registrert med foreldreansvar i Folkeregisteret, kan du sjekke det ved å logge inn på Min side.

Slik registrerer vi foreldreansvar

Alle barn som fødes fra og med 1. januar 2020 får i utgangspunktet registrert foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, foreldre som bor sammen og foreldre som ikke bor sammen.

Hvis mor ønsker foreldreansvaret alene

Foreldre som ikke er gift eller bor sammen kan innen ett år etter at farskapet ble fastsatt, melde fra til Folkeregisteret at mor ønsker foreldreansvaret alene. Det gjøres med skjemaet Melding om foreldreansvar til mor alene (PDF).

Dersom far likevel ønsker foreldreansvaret, kan han bringe saken inn for retten. Retten vil ta en avgjørelse ut fra en vurdering av barnets beste. Du kan lese mer om reglene for dette hos Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir).

Foreldre som flytter fra hverandre

Foreldre som flytter fra hverandre, vil fortsatt stå registrert med felles foreldreansvar. De kan endre foreldreansvaret til at en av foreldrene skal ha foreldreansvaret alene ved å inngå en avtale om foreldreansvar. Foreldreansvaret kan også endres etter en rettslig avgjørelse.

Gifte

Foreldre som er gift når barnet blir født får automatisk felles foreldreansvar.

Samboere

Foreldre som har samme adresse i Folkeregisteret når far signerer erklæring om farskap, har automatisk felles foreldreansvar hvis barnet er født etter 1.1.2006.

Ikke samboere

Når foreldrene ikke bor sammen, har moren foreldreansvaret alene. Det er adressen foreldrene har når far signerer erklæring om farskap som teller.

For barn som er født i utlandet gjelder andre regler.

Se foreldreansvar for barn født i utlandet.