Dette er Folkeregisteret

Registeret danner grunnlaget for blant annet skattemanntallet, valgmanntallet og befolkningsstatistikken. Et korrekt folkeregister er en forutsetning for at alle borgere skal motta informasjon fra offentlige myndigheter, og er et viktig grunnlag for at deres rettigheter og plikter blir ivaretatt.

Både offentlige og private virksomheter bruker opplysninger fra Folkeregisteret. Tilgangen er imidlertid begrenset.

Det er opp til den enkelte bruker av opplysninger fra Folkeregisteret å vurdere hvilke krav som skal stilles for tilgang til rettigheter og tjenester de tilbyr, etter det lovverk som gjelder på det enkelte område. Det er f.eks. Statens vegvesen som tar stilling til hvilke krav som skal stilles til å få byttet førerkort, helsevesenet som tar stilling til kravene for medisinsk behandling og den enkelte bank som beslutter hvilke krav som skal stilles for å ha tilgang til Bank-ID.

Skatteetaten.no er ikke et søkbart register for person- og adresseopplysninger.

Folkeregisteret registrerer opplysninger om blant annet:

 • fødsler, navnevalg, farskap og foreldreansvar
 • flytting
 • endringer i sivilstand
 • dødsfall
 • navneendringer
 • statsborgerskap

Hvem bruker opplysningene fra Folkeregisteret?

 • Skattemyndighetene
 • Valgmyndighetene
 • Andre offentlige myndigheter, for eksempel NAV, Utlendingsdirektoratet (UDI), Utlendingsnemnda (UNE), Forsvaret, Lånekassen, Statens vegvesen, politi, brannvesen og ambulanse
 • Statistisk sentralbyrå (SSB)
 • Banker og forsikringsselskaper
 • Ulike arbeidsgivere
 • Forskere
 • Private organisasjoner og personer

Nytt folkeregister i 2020

Det nye Folkeregistret gir flere tilgjengelige opplysninger, enklere tilgang og nye standardiserte tjenester. I tillegg distribuerer Skatteetaten opplysningene selv. 

Slik kan du få tilgang til opplysninger fra Folkeregisteret