Få tilgang til andres skatteforhold

Du kan få tilgang til andres skatteforhold, slik at du kan hjelpe med blant annet skattekort, skattemelding og skatteoppgjør.

Når personen kan gi tilgang selv

Personene du skal hjelpe med skatten, kan selv gi deg tilgang. Dette gjelder både når du som privatperson skal ha tilgang, eller når du som er regnskapsfører, revisor eller rådgiver trenger tilgang til dine klienters skatteforhold.

Dette gjør de ved å logge inn og delegere tilgang til skatteforholdene sine. Fremgangsmåten er litt ulik avhengig av om du er privatperson eller profesjonell rådgiver.

Du kan be de om å følge denne oppskriften:

Slik gir du andre tilgang til dine skatteforhold

Når personen ikke kan gi tilgang selv

Profesjonelle fullmektiger kan få tilgang digitalt

Vi har laget en digital løsning for fullmektiger som skal representere ikke-elektroniske brukere. Tjenesten kan bare brukes av profesjonelle aktører som kan representere klienter uten å legge frem skriftlig fullmakt. Dette gjelder hovedsakelig advokater, revisorer og autoriserte regnskapsførere.

Søk om tilgang

Hvis du er verge og må legge frem fullmakt, må du ta kontakt

Hvis du trenger å legge frem fullmakt for å kunne representere en annen person, for eksempel som verge, må du ta kontakt med oss for å få tilsendt skattemelding eller skatteoppgjør.

Vi jobber med en digital løsning for dette også, og verger skal kunne bruke denne tjenesten.