Få tilgang til andres skatteforhold

Du kan få tilgang til andres skatteforhold, slik at du kan hjelpe med blant annet skattekort, skattemelding og skatteoppgjør.

Når personen kan gi tilgang selv

Personene du skal hjelpe med skatten, kan selv gi deg tilgang. Dette gjelder både når du som privatperson skal ha tilgang, eller når du som er regnskapsfører, revisor eller rådgiver trenger tilgang til dine klienters skatteforhold.

Dette gjør de ved å logge inn og delegere tilgang til skatteforholdene sine. Fremgangsmåten er litt ulik avhengig av om du er privatperson eller profesjonell rådgiver.

Du kan be de om å følge denne oppskriften:

Slik gir du andre tilgang til dine skatteforhold

Når personen ikke kan gi tilgang selv

Vi jobber med å lage en digital løsning for ikke-elektroniske brukere. Den nye løsningen gjøres tilgjengelig frem mot skattemeldingen som kommer i 2023. Denne er kun for profesjonelle aktører, som advokater, revisorer eller autoriserte regnskapsførere.

Slik får du tilgang til ikke-elektroniske brukeres skatteforhold