Salg av virtuell valuta

Dersom du har solgt virtuell valuta som for eksempel bitcoin i løpet av inntektsåret, kan det ha oppstått en gevinst eller et tap som du må rapportere i skattemeldingen. Her får du vite hvordan du skal fastsette verdien.

Det finnes ulike digitale verktøy og nettsider som kan hjelpe deg å beregne gevinst og tap. Hvis du bruker disse, må du forsikre deg om at beregningene blir riktige etter norske regler.

Dette må du gjøre

Du finner opplysningene om hvor mye bitcoin og annen virtuell valuta du har kjøpt/solgt og tidspunktene hos din formidler, kryptobørs, markedsplass eller tilsvarende.

Gevinst eller tap skal beregnes på transaksjonstidspunktet.

Du finner ut om det har oppstått en gevinst eller et tap kommer ved å finne differansen mellom inngangsverdi og utgangsverdi. 

Inngangsverdien beregnes forskjellig avhengig av om du har:

Betalt for virtuell valuta med vanlig valuta

Inngangsverdi = Det du betalte på kjøpstidspunktet inkludert transaksjonskostnader.

Verdien skal oppgis i norske kroner etter valutakursene som gjelder på omsetningstidspunktet.

Eksempel

Inngangsverdi i Norske kroner = (antall virtuelle enheter x valutakurs på virtuell valuta) x dollarkurs + (transaksjonskostnad x dollarkurs dersom transaksjonskostnad er i dollar)

 • Du kjøpte 1,32 bitcoin 13. oktober 2020
 • Kursen på bitcoin var da 11 471,38 USD
 • Kursen på USD/NOK var 9,1561
 • Transaksjonskostnadene per transaksjon var 3 USD

Inngangsverdi i norske kroner: (1,32 x 11 471,38) x 9,1561+(3 x 9,1561) = 138 671,17 kroner

Betalt for virtuell valuta med annen virtuell valuta

Inngangsverdi = Den virtuelle vederlagsvalutaens verdi i norske kroner på kjøpstidspunktet.

Minet/utvunnet virtuell valuta selv

Inngangsverdi = Markedsverdien av den virtuelle valutaen på utvinningstidspunktet

Vederlaget du mottar ved realisasjonen, med fradrag for transaksjonskostnader, utgjør utgangsverdien.

Hvis vederlaget er annen virtuell valuta, vil utgangsverdien beregnes basert på den virtuelle vederlagsvalutaens verdi i norske kroner på transaksjonstidspunktet.

Dersom du eier flere enheter av samme virtuelle valuta, må du selv ta stilling til hvilken enhet som faktisk er realisert, og hva som var inngangsverdien på den konkrete realiserte enheten.

Det er ikke noe krav om at den enheten som er kjøpt først må selges først. Med andre ord gjelder det ikke noe FIFU-prinsipp (først inn først ut), slik det gjør for blant annet aksjer.

Eksempel

Utgangsverdi i norske kroner = (antall virtuelle enheter x valutakurs på virtuell valuta) x dollarkurs - (transaksjonskostnad x dollarkurs dersom transaksjonskostnaden er i dollar).

 • Du solgte 1,32 bitcoin 14. desember 2020
 • Kursen på bitcoin var 19 086,07 USD 14. desember 2020
 • Kursen på USD/NOK var 8,7019 14. desember 2020
 • Transaksjonskostnadene per transaksjon var 21,7 USD

Utgangsverdi i norske kroner blir:
(1,32 x 19 086,07) x 8,7019 - (21,7 x 8,7019) = 219 043,46 kroner

Fastsetting av gevinst/tap i norske kroner

Gevinsten/tapet skal fastsettes i norske kroner på tidspunktet for transaksjonen.

For å regne ut verdien må du

 1. finne inngangsverdien og utgangsverdien av den virtuelle valutaen som er solgt. Bruk kursen fra markedsplassen der du handlet den virtuelle valutaen. Dersom kurser/dokumentasjon fra tilbyder ikke er tilgjengelig, kan du bruke kurs for sannsynlig markedsverdi fra en annen pålitelig aktør som tilbyr dette. Sentrale tilbydere som for eksempel Coinmarketcap, tilbyr historiske kurser gratis for de fleste virtuelle valuta.
 2. bruke valutakurser fra Norges Bank til å regne om verdiene til norske kroner
 3. trekke inngangsverdien fra utgangsverdien

Valutaeffekter som oppstår som følge av at du må omregne til norske kroner medregnes i gevinst- og tapsoppgjøret for den virtuelle valutaen.
Slike valutaeffekter kan derfor enten øke eller redusere gevinst eller tap. Det skal ikke foretas en separat gevinst-/tapsberegning for valutaeffekten.

Eksempel 1:

Gevinsten/tapet =

 • Utgangsverdi – Inngangsverdi (kostpris)
 • Virtuell valutakurs x dollarkurs
 • omgjør USD til NOK på inngangsverdi og utgangsverdi

Vi bruker samme eksempel som over:

 • Du selger 1,32 bitcoin den 14. desember 2020 som du kjøpte 13. oktober 2020
 • Inngangsverdien din inkludert transaksjonskostnader var 138 671,17 NOK
 • Utgangsverdien din inkludert transaksjonskostnader var 219 043,46 NOK

Gevinsten din i NOK for denne transaksjonen: 219 043,46 - 138 671,17 = 80 372,29 NOK

Eksempel 2:

Du bruker de bitcoinene du har kjøpt, til å kjøpe ethereum.

 • Du kjøper ethereum den 14. desember for de 1,32 bitcoinene du kjøpte 13. oktober.
 • Kursen på bitcoin var da 19 086,07 USD
 • Kursen på ethereum var 585,31 USD
 • Transaksjonskostnaden var 21,7 USD
 • Du kjøper ethereum for bitcoin til følgende kostnad: 1,32 x 19 086,07-21,7 = 25 171,91 USD (Dette tilsvarer 219 043,44 NOK)

Du kjøper dermed 43 ethereum (25 171,91/585,31 = 43). Siden verdien på det du kjøper av ethereum er lik verdien på det du selger av bitcoin, blir inngangsverdien på ethereum lik utgangsverdien på bitcoin. Transaksjonen representerer en realisasjon av bitcoin, og skal rapporteres på lik linje med en handel mot normal valuta (Fiat).

Gevinsten i norske kroner blir utgangsverdi – inngangsverdi:
219 043,44 - 138 671,17 = 80 372,27 kroner

Det er ingen forskjell om man realiserer mot vanlig valuta eller mot annen virtuell valuta.

Gevinst og tap på salg av virtuell valuta skal føres i skattemeldingen din.

Det er to måter å gjøre det på i kortet Virtuelle eiendeler / kryptovaluta:

 • fylle ut opplysninger for hver virtuelle eiendel / kryptovaluta i et eget kort eller
 • fylle ut summerte opplysninger for alle virtuelle eiendeler i ett kort, med et vedlegg som viser opplysningene for hver virtuell valuta og andre virtuelle eiendeler

Logg inn i skattemeldingen og velg tema Finans og deretter kortet Virtuelle eiendeler / kryptovaluta. Du får informasjon og hjelp til hva og hvordan du skal gjøre det når du er logget inn. Du finner hjelpetekster ved hvert felt.

Bitcoin-baserte ETF/ETP (exchange traded products) er finansielle instrumenter knyttet til kryptovaluta. Dersom du har slike finansprodukter og de ikke er oppgitt i skattemeldingen, så skal de føres under Andre finansprodukter og virtuelle eiendeler / kryptovaluta på kortet Andre finansprodukter.

Endre i tidligere års skattemelding

Har du oppdaget feil eller mangler for tidligere år kan du endre skattemeldingen.

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.