OTP - Obligatorisk tjenestepensjon - for deg som er ansatt

OTP (Obligatorisk tjenestepensjon) er en pensjonsordning som er betalt av din arbeidsgiver. Arbeidsgiveren din plikter å spare et beløp tilsvarende minst to prosent av din lønn. De fleste arbeidsgivere må opprette en pensjonsordning for sine ansatte. 

Du kan sjekke om du er med i pensjonsordningen hos Norsk Pensjon.

Du har rett til OTP når:

  • du er er pliktig medlem av folketrygden
  • du har fylt 13 år
  • arbeidsgiveren din har plikt til å opprette OTP-ordning 
  • inntekten din overstiger 1 000 kroner, eller 10 000 kroner når du får lønn fra skattefrie organisasjoner

Arbeidsgiveren din skal melde deg inn i pensjonsordningen fra første arbeidsdag. 

For mer informasjon om du har rett til å være medlem av bedriftens pensjonsavtale, kontakt pensjonsinnretningen arbeidsgiveren din har avtale med, eller Finanstilsynet.

Arbeidsgiveren din betaler et beløp som tilsvarer minimum to prosent av lønnen din til pensjonsordningen. Arbeidsgiver kan velge en høyere prosent, eller sats, innenfor rammene som står i pensjonslovene.

Pensjonsinnretningen beregner innskuddet ut ifra lønnen din arbeidsgiver har rapportert inn.

Ønsker du mer informasjon om innholdet i pensjonsavtalen, kontakt din arbeidsgiver eller pensjonsinnretning som arbeidsgiver har avtale med.

Krav til arbeidsgiver

Din arbeidsgiver har plikt til å ha pensjonsordning når minst ett av disse vilkårene er oppfylt:

  • minst to personer i foretaket har begge arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av en full stilling
  • minst én ansatt som ikke har eierinteresser i foretaket og som har en arbeidstid og lønn som utgjør 75 prosent eller mer av full stilling, eller
  • personer i foretaket som hver har en arbeidstid og lønn som utgjør 20 prosent eller mer av full stilling, og som til sammen utfører arbeid som tilsvarer minst to årsverk.

Du kan logge deg inn på Mine inntekter og arbeidsforhold for å se hvilken pensjonsinnretning din arbeidsgiver har oppgitt at de har pensjonsordning med.

Hvis arbeidsgiveren din ikke har opprettet en pensjonsordning, men du mener de har en plikt til å gjør det, kan du tipse Skatteetaten om dette.

Hvis arbeidsgiveren ikke har opprettet pensjonsordning

Dersom du mener arbeidsgiveren din har en plikt til å opprette pensjonsordning og ikke har gjort det, kan du tipse Skatteetaten om dette. Du kan være anonym.

Skatteetaten kan:

  • Avgjøre om arbeidsgiveren din må ha en pensjonsordning.
  • Pålegge arbeidsgiveren din å opprette pensjonsordning for sine ansatte. Pålegget gjelder imidlertid bare fremover i tid. Hvis arbeidsgiveren din ikke har spart pensjon for deg tilbake i tid, er dette et privatrettslig krav mellom deg og arbeidsgiveren din. Dette er noe du selv må følge opp med din arbeidsgiver.

 

Arbeidsgivere som ikke oppfyller sine plikter etter lov om obligatorisk tjenestepensjon når det gjelder å opprette eller betale innskudd til tjenestepensjon for sine ansatte, vil kunne straffes med bøter eller fengsel i inntil 2 år.

Arbeidsgiveren din kan velge å opprette en innskudds-, foretaks- eller en tjenestepensjonsordning.

Innskuddspensjon er den vanligste pensjonsordningen. Arbeidsgiver plikter å informere deg om hvilken pensjonsordning du er meldt inn i.

Kontakt din arbeidsgiver eller den pensjonsinnretning som arbeidsgiveren din har avtale med (kan være en bank, livsforsikringsselskap, pensjonskasse, innskuddspensjonsforetak eller forvaltningsselskap for verdipapirfond), om du ønsker mer informasjon. 

Hvis du jobber i en privat bedrift og har innskuddspensjon, har du en egen pensjonskonto. 

På pensjonskontoen din samles pensjon fra nåværende og tidligere arbeidsforhold på én konto. Dette gir deg god oversikt over pensjonssparingen fra arbeidsgiverne dine. 

Pensjonskontoen din blir opprettet hos den leverandøren arbeidsgiveren din har valgt. Du kan selv velge å flytte pensjonskontoen til en annen leverandør.

Du må være definert som arbeidstaker for at du skal tas med i pensjonsordningen. Selvstendig næringsdrivende og frilansere er i utgangspunktet ikke definert som arbeidstakere.

Utenlandsk selskap eller NUF

Hvis arbeidsgiveren din er et utenlandsk selskap eller et NUF (norsk avdeling av utenlandsk selskap), kan det være at de har fått fritak fra å opprette pensjonsordning i Norge.

Dette gjelder hvis arbeidsgiveren din har en utenlandsk pensjonsordning som er like god eller bedre enn kravene for en norsk pensjonsordning.