Hvor mye skatt skal du betale?

En eventuell skattepliktig gevinst skattlegges normalt som kapitalinntekt med 22 prosent. Tap vil på tilsvarende måte komme til fradrag.

Det er imidlertid ikke gitt at inntekten skal beskattes som kapitalinntekt. Gevinst ved salg av eiendom kan i noen tilfeller beskattes som virksomhetsinntekt, med en skattesats opp mot 49,6 prosent.

Om salget skal vurderes som næringsvirksomhet avhenger av en helhetsvurdering. Det er først og fremst der du driver med utstrakt kjøp og salg av eiendommer/tomter, at næringsvirksomhetsvurdering blir aktuell. Er det begrenset aktivitet er det naturlig å se hen til den etablerte praksisen for utleietilfellene, jf. bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet (BFU-01/07)

Er du i tvil om hvordan gevinsten din skal beskattes, ta kontakt med oss.