Slik fører du gevinst/tap i skattemeldingen - salg egen bolig

Når gevinsten er skattefri er tap ikke fradragsberettiget.

Dersom vilkårene knyttet til bo- og eiertid er oppfylt, vil gevinst ved salg av egen bolig være skattefri. På tilsvarende måte vil et eventuelt tap ikke være fradragsberettiget.

I skattemeldingen for det året boligen blir solgt, må du sjekke at formuesverdien av eiendommen ikke står oppført på deg. Dersom den står oppført må du endre skattemeldingen din.

Når gevinst er skattepliktig er tap fradragsberettiget

Dersom vilkårene knyttet til bo- og eiertid ikke er oppfylt, vil eventuell gevinst ved salg av egen bolig være skattepliktig. På tilsvarende måte vil et tap kunne komme til fradrag i skattemeldingen.

Gevinst eller tap ved salg av bolig skal føres i skattemeldingen for det inntektsåret eiendommen blir overtatt av kjøperen. Dette gjelder selv om kjøpesummen helt eller delvis betales et annet år.

Du kan benytte skjema RF-1318 som et hjelpeskjema for å beregne skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap. 

Slik gjør du det:

  • Du beregner skattepliktig gevinst/fradragsberettiget tap ved hjelp av skjema RF-1318
  • Du fører det beregnede beløpet (gevinst/tap) i skattemeldingen
Viktig informasjon

Dokumentasjon på dette skal sendes inn sammen med skattemeldingen. Du vil bli bedt om å legge ved dokumentasjon på dette når du fyller ut skattemeldingen din.